HİLAFET-İ ​MUHAMMEDİYE

Sık Sorulan Sorular

HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAHIMIZA SALATU SELAM OLSUN ŞANLI PEYGAMBERİMİZE ONUN YÜCE ASHABI ,YÜCE EHLİBEYTİ,  AİLESİNE VE AHİR ZAMAN MÜJDESİ OĞLU MEHDİ AS ‘ a ve onun davasına omuz veren zamanın arslanlarına…

 

 

1.BÖLÜM: HZ MEHDİ MUHAMMED MUSTAFA EBUL KASIM ZUHUR- İLK ÇAĞRISI

 

MEHDİ AS KİMDİR, NERDEDİR , NEDEN GELDİ, AMAÇ VE DOĞRULTUSU NEDİR ÜMMET OLARAK NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?

 

* İLK SESLENİŞ* https://youtu.be/qjfo1iffy_g

 

 

2.BÖLÜM: Hz MEHDİ’ as ın ADI ve BABA ADI nın doğruluğunu araştırmak için sorulan sorular ve ilmen cevabı;

 1. Mehdi as’ın adının Muhammed olması , Baba adının da Abdullah olması gerekmez mi?
 2. Benim baba adım da, adımda uyuyor Rasulullah’a, ben de mi Mehdiyim?
 3. Hadiste açıkça adı belli değil midir Mehdi as ın?
 4. Her adı uyan(Ahmet ,Mehmet ,Muhammed) vs Mehdi mi oluyor?
 5. “Kaim Mehdi nin adını anmanıza izin verilmemiştir ” hadisine bakarsak adı ve baba adı zuhur edene kadar gizlenmiş midir?
 6. Mehdi as ın künyesi nedir?

 

*CEVAP*   https://youtu.be/KG4Qlxbz9as

Ayrıca Bakınız: https://youtu.be/eIza9ypxWNE

BAĞLANTILI HADİSLER

 1. İkmâlü’d-Din eserinden:

Babam ve İbn Velid her ikisi Sa’d, Yaktînî, İsmail b. Ebân, Amr b. Şimr aracılığıyla Cabir’den rivayet eder:

Ebû Cafer [Muhammed Bakır aleyhisselâm] buyurdu:

“Ömer, Emirülmuminin’e (Ali’ye) el-Mehdî hakkında sorup, “Ey Ebû Talib’in oğlu bana Mehdî’den bahset, onun ismi nedir?” dedi.”

Şöyle cevap verdi:

“Dostum ve kardeşim [Hz. Rasulullah (sav)]; izzet ve celal sahibi olan Allah kendisini gönderinceye kadar onun (Mehdi’nin) ismini açıklamamam konusunda beni sorumlu kıldı. Zira bu şanı yüce olan Allah’ın, elçisine, Kendi ilminden emanet bıraktığı bir husustur.”

Hadisin benzerini Şeyh Tûsî’nin Gaybet eserinde Sa’d rivayet etmiştir.

(Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.51, s.33–34)

 1. Abdullah b. Ömer (ra)’dan rivayete göre; Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Benim Ehl-i Beyt’imden İSMİ, İSMİME UYGUN OLAN BİR KİŞİ (HZ. MEHDİ (AS)) bütün Araplar üzerine hakimiyet kuruncaya kadar dünya (yok olup) gitmez.”

Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile, BENİM EHL-İ BEYT’İMDEN İSMİ İSMİME UYGUN OLAN BİR KİŞİ (HZ. MEHDİ (AS)) GÖNDERİNCEYE KADAR ALLAH O GÜNÜ MUHAKKAK UZATIR… (Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Beyhaki ve Ebu Amr Ed-Dâni tahric etmişlerdir)

3.“Kâim, (kıyam edecek olan Mehdi) benim evlatlarımdandır. Adı, benim adım; künyesi, benim künyem; huyu, benim huyum ve davranışları da benim davranışlarım olacaktır. İnsanları benim dinime çağıracak, Allah’ın Kitabına davet edecektir. Ona itaat eden, bana itaat eder. Ona isyan eden bana isyan eder. Zuhurundan evvel onu inkar eden beni inkar etmiştir. Onu tekzip eden (yalanlayan) beni tekzip etmiştir. Onu tasdik eden, beni tasdik etmiştir. Onu (hz. Mehdi’yi) tekzip edenleri (yalanlayanları), onun (hz. Mehdi’nin) hakkındaki sözlerimi inkar edenleri ve ümmetimi saptıranları Allah nezdinde şikayet edeceğim. Zalimler yakında işlerinin sonucunu göreceklerdir.” (Bihar-ul Envar, c.51, s.73)

 1. Mufaddıl dedi: “Ey Mevlam! Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru nasıldır?” (Sadık) dedi: “Ey Mufaddıl! AÇIĞA ÇIKMAK İÇİN ŞÜPHELİ ZUHUR EDER, NAMI YAYILIR, EMRİ BİLİNİR, İSMİYLE VE LAKABIYLA ANILIR, nesebi açıklanır, kabul eden ve etmeyen, tahkik edip yalanlayanların diline düşer ki; bahsedilen ispatlara uygun düşsün ve ona olan delillerimiz ispatlansın, SOYUNU, ADINI VE LAKABINI BELİRTTİK Kİ, İNSANLAR ADINI, SOYUNU VE LAKABINI BİLMİYORUZ DEMESİNLER…” (Bihar-ül Envar, 53. Cilt)
 2. Dünyadan bir gece bile kalsa, Allah o geceyi uzatır ve Ehl-i Beytimden birisi (Hz. Mehdi (as)) gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle dolduysa, o, onu adaletle dolduracaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)
 3.  “Dünyanın yıkılmasına birgün kalsa bile, Cenab-ı Hak o günü uzatır; Ehl-i Beytimden ismi ismime, babasının ismi babamın ismine uygun birini gönderir…” (Ebû Davud, Mehdî: 4; Tirmizî, Fiten: 43.)

 

3.BÖLÜM : HZ MEHDİ as ın İSTANBUL dan Zuhruna zıt , yanlış tevilli sorular ve ilmen cevabı;

 1. Mehdi as Mekke’de/Medine’ de çıkmayacak mıydı bunu söyleyen sahih hadisler var?
 2. Mehdi as Araplardan çıkmayacak mıydı , Peygamber de araptı?
 3. Neden İstanbul’ dan çıkış yapıldı?
 4. Mehdi as Arapça biliyor mu?
 5. Mehdi as araplarla bir mi Olacak?

 

*CEVAPhttps://youtu.be/LimUDhQzEvE

BAĞLANTILI HADİSLER

 1. “HZ. MEHDÎ (A.S.) RUM’DAN, TÜRKLERDEN (çünkü, eskiden Türkiye’ye “Diyar-ı Rum” deniliyordu.) AYRILMAYACAKTIR.” (İş’afü’r-Rağıbîn’den naklen)
 2. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Fatma’nın soyundan size güzel haberler var! Mehdi batıda çıkacak ve dünyayı adaletle dolduracak.” “Ya Resulullah! Çıkışı ne zaman olacak?” diye soruldu. Dedi ki: “Yargıçların rüşvet aldığı, insanların ahlaksız olduğu biz zamanda.” “Mehdi’nin özelliği ne olacak?” diye soruldu. Dedi ki: “Ailesinden ve akrabalarından ayrılacak; memleketinden uzağa gidecek ve evinden uzakta yaşayacak.” (Ihqāq al-Haqq, vol. 19, p. 679)
 3. “Hz. Mehdî’nin Araba hakim oluncaya kadar Kıyametin kopmayacağından” (Tirmizî, Fiten: 43.) söz edilir ki buradan Arapların içinde çıkmayacağını anlıyoruz.
 4. Hz. Mehdi (as)’nin yardımcıları … Diğer milletlerden olacak. FAKAT ARAPÇA KONUŞACAKLAR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)
 5. Alametlere gelince; BERABERİNDE ALLAH RESULÜNÜN (SAV) GÖMLEĞİ, KILICI, SANCAĞI BULUNACAKTIR. O sancak ki Peygamberin (sav) vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır… (Kıyamet Alametleri, s. 164)
 6. Konstantiniyye’nin fethi sırasında, SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN BİR BAYRAK DİKECEK, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hz. Mehdi, karşı kıyıya geçecektir. Sonra BİR BAYRAK DAHA DİKECEK ve diyecek ki “Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Ben-i İsrail’e nasıl yol verdiyse, bize de öylece yol verdi.” (El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 57)
 7. Ey ümmet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz… Altıncısı da medinenin fethi.

Denildi ki: Hangi medine? Buyurdu ki: Kostantiniyye. (İstanbul)

(Bu İstanbul’un Hz. Mehdi (as) tarafından yapılacak manevi fethidir.) (Kıyamet Alametleri, s. 204 Ramuz EI Ehadis 1/296)

 

 

 

4.BÖLÜM: “MEHDİ MEHDİYİM DEMEZ ” hadisesindeki tuzak ve yanlış tevil sonucu gelen Sorular ve İlmen Cevabı;

 1. Mehdi as Mehdiliğini kabul etmeyecek Mehdi olduğunu bilmeyecek neden Mehdiyim diyor?
 2. Mehdi Mehdiyim demez diye birşey Hadislerde var mıdır?
 3. Mehdi Mehdiyim demez hadisesi bir yalansa bu yalan neden tasarlandı?
 4. Mehdi zorla biat almaya zorlandıktan sonra Mehdiliğini kabul etmeyecek miydi?
 5. Alimlerim Mehdi as ı onaylaması gerekmiyor mu Mehdi olduğunu tasdiklemek için?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/zugZXLcb_pQ

BAĞLANTILI HADİSLER

 1. Zuhur ettiği zaman onun (Mehdi’nin) etrafında 313 taraftarı toplanır. Söyleyeceği ilk kelimeler şöyle olacak: “Eğer bilseydiniz, Allah’ın bakiyesi sizin için en iyisidir.” Ve sonrasında şöyle demiştir: “Ben Allah’ın bakiyesi ve Allah’ın Halifesi’yim ve O’nun size bir deliliyim.” Her Müslüman onu (Mehdi’yi) aşağıdaki şekilde selamlayacaktır: “Selamet üzerine olsun, Ey Allah’ın bu dünyaki bakiyesi.”Ne bir Yahudi ne Hıristiyan ne de Allah’tan başkasına tapanlardan kimse kalmaz (-ki) hepsi ona inanacak ve onun hakkında şahitlik edecek ve tek bir ümmet olacak ve bu olacak olan İslam Birliği olacaktır.”

(Al Fusulul Muhima, Ibn Sabbagh Maliki, sf. 248)

 1. “Hz. Mehdî, çıktığında başında bir sarık olacak ve bir münadî, ‘’Bu, Allah’ın halifesi olan Mehdî’dir. Ona uyunuz” diye seslenecektir.’’ el-Kavlü’-Muhtasar, s. 25.16
 2. Bu işin sahibinin (Hz. Mehdi (as)’ın), Yusuf (as)’a benzerliği bulunmaktadır. Çünkü Yusuf (as) kardeşlerini tanımıştı, ancak kardeşleri onu gördükleri zaman, KENDİNİ TANITINCAYA KADAR ONU TANIMAMIŞLARDI… HALBUKİ O [HZ. MEHDİ(AS)], ONLARIN ÇARŞILARINDA GİDER GELİR. TOPLANTILARINDA HALILARININ ÜZERİNE AYAK BASAR. Allah’ın izni ile kendini tanıtıncaya kadar onlar onu (Hz. Mehdi (as)’ı) tanımayacaklar.
  (Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi, cilt. 3)
 3. Mufaddıl dedi: “Ey Mevlam! Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru nasıldır?” (Sadık) dedi: “Ey Mufaddıl! AÇIĞA ÇIKMAK İÇİN ŞÜPHELİ ZUHUR EDER, NAMI YAYILIR, EMRİ BİLİNİR, İSMİYLE VE LAKABIYLA ANILIR, nesebi açıklanır, kabul eden ve etmeyen, tahkik edip yalanlayanların diline düşer ki; bahsedilen ispatlara uygun düşsün ve ona olan delillerimiz ispatlansın, SOYUNU, ADINI VE LAKABINI BELİRTTİK Kİ, İNSANLAR ADINI, SOYUNU VE LAKABINI BİLMİYORUZ DEMESİNLER…“ (Bihar-ül Envar, 53. Cilt)
 4. KOYUNLARIN ÇOBANLARINDAN KAÇMASI GİBİ İNSANLAR ONDAN (HZ. MEHDİ (AS)’DAN) KAÇACAKLARDIR… Daha sonra insanlar her yerde bir ıslahatçı aramaya başlarlar. Ancak ondan başka kendilerine yardım edecek birini bulamadıklarından, ona koşmaya başlarlar… (Bihar ul-Envar, cilt 52, S. 326)
 5. Hz. Ali şöyle buyurur: “…ALLAH HZ. MEHDİ (AS)’IN YARDIMCILARINI KORUR, ONLARA NİŞANE VE ALAMETLERLE YARDIMCI OLUR ve onları yeryüzünün tüm insanlarına galip kılar.” (İsbat-ul Hudat, cilt 7, s. 49)
 6. Mehdi (as) çıktığında yanında 313 erkek ve 50 kadın olacaktır, ONLAR DAHA ÖNCE ARALARINDA HİÇ BİR SÖZLEŞME OLMADAN, FARKLI BULUTLARIN GÖKYÜZÜNDE KÜMELEŞMELERİ GİBİ BİRARAYA GELECEKLERDİR. Bu, Allah’ın “Her nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Allah herşeye güç yetirendir” ayetinin bir tecellisidir.”
  (Bihar-ül Envar, cilt. 52, s. 223)
 • “Birkaç fitneden sonra, hilafet o günkü yeryüzünün en hayırlısına geçer. O kendi evinde otururken (bu hilafet kendisine verilir).” (ibnEbiŞeybe, Musannef, 7/531)
 1. ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) KARŞITLARI ÇOĞUNLUKLA ALİMLER OLACAK. YAZILMIŞ RİVAYETLER VE AKTARILMIŞ SÖZLERE RAĞMEN, ONLAR ANCAK KENDİ BENCİL ARZULARINI ANLATACAKLAR. EĞER GERÇEĞİN ÖZÜ ONLARIN HEVESLERİNE VE ARZULARINA AYKIRI DÜŞERSE, O ZAMAN SÖYLEYENİ İMANSIZLIKLA SUÇLARLAR VE DERLER Kİ: “BUNLAR ÖNCEKİ İMAMLARIMIZIN ANLATTIKLARINA MUHALİFTİR, DEĞİŞMEZ KANUNUMUZDA BU YOKTUR.”” (Beheyullah: Kitab-ı İkan, s. 241-243)

 

5.BÖLÜM: NİDA nın TÜM DÜNYA tarafından aynı anda duyulacağı sanısına sorular ve ilmen cevabı;

 

 1. Hz Mehdi zuhrettiğinde gökten Cebrail as seslenecekti neden biz duymadık?
 2. Hz Mehdi gökten inmeyecek miydi?
 3. Hz Mehdi atıyla kılıcıyla gelmeyecek miydi?
 4. Nidayı kim nasıl duydu delilleri nedir?
 5. Nidayı alimlerin duyması, duyurması gerekmez miydi?
 6. Nida ne zaman nasıl duyuldu?
 7. Mehdi çıktığında başının üzerinde bulut olmayacak mıydı nerede o bulut?
 8. Gaybet dönemleri yaşandı mı?

 

    *CEVAP* https://youtu.be/dRcLeY-NxR0

BAĞLANTILI HADİSLER

 1. Hz. İmam Hüseyin’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“Hz. Mehdi (as) KIYAM ETTİĞİNDE HALK ONU TANIMAYACAKTIR…”

(Ikd-üd Dürer, s. 41)

 1. Hz. Mehdi (as)’ı Başı Sarıklı Bir Kişi, Müjdeleyecektir

Hz. Mehdi (as), çıkarken BAŞINDA SARIK OLACAK bir münadi, ‘Bu, Allah’ın halifesi olan Mehdi’dir, ona uyunuz’ şeklinde nida edecektir.

(El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, Hadis no.23)

 1. Cabir bin Yezidi Cufi şöyle der: İmam Ebu Cafer Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Ey Cabir! Yerinde otur ve sana anlatacağım şu alametlere ulaşıncaya ve onları görünceye kadar elini ve ayağını oynatma:

 

Birinci alamet, Abbasoğulları’nın kendi aralarındaki ihtilaflarıdır. Sen bunu göremeyeceksin ama benden sonra gelecek olanlara bunu benden rivayet et. Ve gökten bir münadi nida edecek ve sizlere Şam taraflarından fetih müjdeleyen ses gelecek, Şam köylerinden biri olan Cabiye[20] köyü yerin altına girecek. Sonra Şam mescidinin sağ duvarı yıkılacak ve Türkler tarafından dinden çıkan bazı insanlar isyan edecekler. Hemen ardından Rum’larda karışıklıklar çıkacak. Türk kardeşler geri dönecekler ve adaya[21] inecekler. Dinden çıkmış olan bir grup Rum ise geri dönecek ve Remle’ye inecekler.

 1. ONUN İSMİYLE SEMADAN NİDA OLUNACAK ve hiç kimse onun Mehdiliğini inkar edemeyecektir.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

 1. İmam Caferi Sadık aleyhisselam’a şöyle arzettim: Allah sana maslahat versin. Ben Kaim aleyhisselam hakkında şaşırıyorum. Çölde birçok ordular yerin dibine girmesi ve gökten bir nida gelmesine rağmen nasıl ona karşı savaşacaklar?

 

Buyurdu ki: Şeytan onların peşini bırakmayacak öyle ki tıpkı Resulullah’a Akabe günü biat edilirken nida ettiği gibi nida edecek.[8]

 1. HALKI (ZAHİRDE) BENİM EVLADIMA DAVET ETSELER DE, BENİM EVLADIMDAN UZAK OLURLAR. BU ÖYLE KÖTÜ BİR TOPLULUKTUR Kİ AHLAKLARI YOKTUR. Zorbalara musallattırlar, cabbarlara fitneyi öğretirler, hakimlere kan döktürürler.

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

 

 

 

 1. 6 BÖLÜM: HZ MEHDİ nin Vahiy alacağı- Mucize Göstereceği sanıları ve Vücut Alametlerinin Aşikar gösterilmesi gerektiğine dair sorular, Mucizenin açıkça HADİS VE AYET ışığında ilmen cevabı;

 

 1. Hz Mehdi mucize göstersin biat edelim?
 2. Gerçekten Mehdi ise ölüleri diriltsin?
 3. Hz Mehdi vahiy alıyor mu?
 4. Hz Mehdi nin vücut alametleri için fotoğraf – video oluşturması gerekmez mi?
 5. Vücut Alametlerini kimler gördü /görenler var mı?
 6. Hz Mehdi benim adımı bilir mi ,mehdi ise bilmesi gerekmez mi?

 

*CEVAPLAR* https://youtu.be/BYnASoaQvTI

 

                      https://youtu.be/eIza9ypxWNE

 

 

7.BÖLÜM: Hz MEHDİ as ın ÇIKIŞI ne şekilde olacağı hadislerde anlatımdayken sorularla yanılgı inkar ve ilmen cevap;

 

 1. Hz Mehdi internetten mi çıkacaktı?
 2. Hz Mehdi nin işi gücü yok sosyal medyadan mı tebliğ yapıyor?
 3. Neden internet vasıtasıyla zuhur başlatıldı?
 4. Bu basit çıkışın Hadislerle ne alakası var?
 5. Hz Mehdi’yi gökten beklerken neden Youtube dan çıktı?

 

*CEVAP* https://youtu.be/s0RDDMAuBqU

BAĞLANTILI HADİSLER

 1. “EL-KÂİM (HZ.MEHDİ(AS)) ORTAYA ÇIKTIĞINDA ALLAH TARAFTARLARIMIZIN KULAKLARINI VE GÖZLERİNİ AÇAR (İŞİTME VE GÖRME HUSUSUNDA TARAFTARLARIMIZA YARDIM EDER). BÖYLECE ONLARLA KÂİM (HZ. MEHDİ (AS)) ARASINDA HERHANGİ BİR HABERCİ BULUNMAZ VE O, BULUNDUĞU MEKÂNDAN [DOĞRUDAN] TARAFTARLARIMIZA SESLENİR, TARAFTARLARIMIZ DA ONU DUYAR VE GÖRÜRLER.” (Kuleynî, Kâfî, c.8, s.240–241, hadis no: 329
 2. Adalet ve eşitlik gibi, İmam Mehdi (as) bilgiyi bütün

dünyaya yayacaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt 36, Sayfa 253)

 1. Aban bin Tağlib der ki: imam Cafer-i Sadık a.s.nin şöyle

buyurduğunu duydum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (as)’ı)

görür gibiyim,… her memlekette olanlar onun kendileri

ile birlikte memleketlerinde olduğunu görecek, o Resulullah

(sav)’in bayrağını açacak,… (Zamanın İmamını Tanıyalım,

İmam Mehdi, Ali İrfan, s. 94)

 1. Şüphesiz ki KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) ZAMANINDA BİR

MÜMİN DOĞUDA OLSA, BATIDA OLAN KARDEŞİ

KENDİSİNİ GÖRÜR. Hakeza, BATIDA OLSA, DOĞUDA

OLAN KARDEŞİNİ GÖRÜR. (Bihar’ul-Envar, c. 52, s. 391)

 1. İmam (as) (Hz. Mehdi (as)) dünyanın doğu ve batısını

(manen) fethedip İslam’ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir

yanına egemen kılacaktır… ALLAH TEALA İNSANLARA

ÖYLE BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDUĞU YERDE

ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) SÖZLERİNİ DUYACAK ve

İmam (a.s) İslam’a hayat verecektir… (Bihar’ul-Envar, c. 52, s.

279 ve c. 53, s.12 İkmal’ud- Din, c. 2, s. 367)

 1. Hz. Mehdi (as) çağında bilgi öyle yaygın olacaktır ki, evindeki

bir kadın bile Allah’ın Kitabına ve Peygamberin sünnetine

göre hükmedecektir. (Bihar ül-Envar, c. 52, s. 352)

 1. İmam Caferi Sadık aleyhisselam’ın oğlu Muhammed’in nakline

göre İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: “KAİM ALEYHİSSELAM

(HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM ETTİĞİNDE her

memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle buyuracak.

“SENİN AHDİN ELİNDEDİR. Anlamadığın bir durumla

karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan ELİNE BAK VE

ELİNDE YAZANI UYGULA.”… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i

Numani, Gaybet-i Numani, s. 381)

 1. HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETTİĞİNDE Allah iman edenlerin

üzerinde öyle görme ve işitme güçleri tecelli ettirir ki, ARADA BİR

POSTACI OLMADAN HZ. MEHDİ (AS) BULUNDUĞU YERDEN

TÜM DÜNYAYA SESLENİR, ONLAR DA ONU DUYAR

HATTA GÖRÜRLER. (Muntakab el Ezhar, s. 483)

 1. Hz. Mehdi (as) için kainat avucunun içi kadar açık olacak.

(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328)

 

 

8.BÖLÜM: NEDEN ALİMLER MEHDİ as ı ONAYLAMADI? Yanılgılar ve ilmen cevabı;

 

 1. Neden alimleri kötü göstermeye çalışıyorsunuz?
 2. Benim şeyhim onaylamadı neden Mehdi olduğuna inanalım?
 3. Hz Mehdi as ı Alimler biat almaya zorlamayacak mıydı?
 4. Neden hiçbir alim hoca, şeyh Biat edip onaylamadı?
 5. Mehdi as geldiğinde bizim hocamız onaylayacak bildirecekti?
 6. Bizler alimlerden daha mı iyi bileceğiz onlar halbuki daha ilimli eğitimli ?

 

*CEVAP*   https://youtu.be/eGSk4UvzpjE

https://youtu.be/Rgt54fOWvq8

BAĞLANTILI HADİSLER

 1. “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslâm’ın yalnız ismi, Kur’an’ın ise resmi kalacak. Mescidler dış görünüşleri ile mamur, fakat içleri hidayetten mahrum olacak. Onların âlimleri gökkubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir.” (Beyhakî)
 2. Allah Teâlâ, ilmi kullardan soymak suretiyle çekip almaz. Ancak ilmi, âlimleri almak suretiyle ortadan kaldırır. Allah hiçbir âlim bırakmayınca da, insanlar bir takım cahil başlar edinirler ve onlara sorular sorarlar, onlar da ilimsiz fetva verirler. Bu yüzden de hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar.” (Buhari, İlim, 34; Müslim, İlim, 13, 14; Müsned, 2/162)
 3. “Onun açık düşmanları fukahâ olacak. Elinde kılıncı, yani “kardaşları” olmasa idi katliyle fetvâ vereceklerdi. Lâkin Cenab-ı Hak, onu keremiyle ve kılınç ile tathir edecek; onlar ona itaat edeceklerdir. Çünkü halk arasında imtiyazları kalmayacak, hattâ ahkâm hususunda ilimleri de azalacak. Mehdî’nin gelişiyle âlimlerin hükümlerindeki ihtilâflar da giderilecek. Ondan hem korkacaklar, hem de bir şeyler umacaklar. Kalben ondan nefret edecekler, fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler.”(Muhyiddin Arabi, “Futuhat-El Mekkiye”, 66. bab, c. 3, s. 327- 328)
 4. Amr bin sad’dan:‘’Halkı (zahirde) benim evladıma davet etseler de, benim evladımdan uzak olurlar. Bu öyle kötü bir topluluktur ki ahlakları yoktur. Zorbalara musallattırlar, cabbarlara fitneyi öğretirler, hakimlere kan döktürürler.’’ (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani,Gaybet-i Numani, s. 170)
 5. ‘’Ümmetimden başı traşlı yetmiş bin âlim kişi, Deccal’e tabi olacaklar.’’ (Mevsuatu’ssunne, El-kütüb’s-sitte ve Şüruhuha 22, Müsnedu, Ahmed B. Hanbel 3-4, Tunus: Daru Sahnun, 1992, cilt 22, s. 224)
 6. “Ahir Zamanda, Söylediklerine Kendileri Uymayan Sözde Alimler Çıkar Kıyamette bir din adamı cehenneme atılır. Tanıdıkları ona, “Sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün?” derler. O DA, “İNSANLARA, GÜNAHTIR, YAPMAYIN” DER, KENDİM YAPARDIM. “YAPIN” DEDİKLERİMİ DE YAPMAZDIM. BUNUN CEZASINI ÇEKİYORUM” der. (Buhari) “
 7. “… Arkasında İsa bin Meryem’in namaz kılacağı Kaim (Hz. Mehdi (as)) dışında biz Ehl-i Beyt’ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun (Allah’ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan) biatı olacağını (Hz. Mehdi (as) döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını) bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun velâdetini (zuhurunu) gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. BÖYLECE O, ZUHUR ETTİĞİNDE KİMSENİN BİATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR… (Kemal’üd-Din, c. 1, s. 305)”
 8. “Ümmetimin aleyhine korktuğumuz şeylerin en korkuncu, her dili bilen münafıktır.” (Müsned, 1/22, 44) “Ümmetimin aleyhine korktuğumun en korkuncu, saptırıcı liderlerdir.” (İbn Mace, Fiten, 9; Müsned, 6/441)

9″Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar.” (Buhari, İlim, 34; Müslim, İlim, 13Tirmizi, İlim, 5)

“Kötü âlimler kıyamet günü getirilir, cehennem ateşine atılır. Her biri, cehennemde bir kamış ile değirmen döndüren merkeb gibi dolaşır durur. Ona: “Vay sana, biz seninle doğru yolu bulmuştuk, bu halin de ne?” diye sorarlar. O da der ki: “Ben, sizi nehyettiğim şeyleri tutmaz aksini yapardım.” (el- Hindi, Kenzu’l-ummal, 10/29097)

“Dinin felaketine yol açan üç sebeb vardır: Günahkâr fıkıh alimi, zalim devlet başkanı ve cahil müctehiddir.” (Feyzü’l-kadir, 1/52)

 

 

 

9.BÖLÜM: HZ MEHDİ varsa DECCAL Nerede? MESİHİ DECCAL Nedir? Gelen sorular ve ilmen cevabı;

 

 1. Mehdi as geldi ise Deccal nerede?
 2. Deccal metrelerce boyu olan, tek gözlü ,alnında KAFİR yazan devasa varlık değil midir?
 3. Deccal bir tane midir? Deccal veya Deccaller Kimlerdir?
 4. Deccal in özellikleri nelerdir?
 5. Deccal in amacı nedir?
 6. Yahudi- Mesih – Süfyani deccalleri nelerdir?
 7. Deccali bilipte saklayan olur mu?
 8. Deccal çocukları ele geçirmeyecek miydi?
 9. Deccalin bir eli delikmiş bu ne demektir?
 10. Deccal neden fantastik anlatımlarla anlatıldı?

 

*CEVAP* https://youtu.be/GJeiJY5Ezwk

BAĞLANTILI HADİSLER

HADİS DECCALİN 40 METRELİK BİNEĞİ VARDIR DÜNYAYI 40 GÜNDE DOLANIR ( UÇAK )

DECCALİN AYAKLARI YUMUŞAK ARKASINDAN KÖTÜ KOKU ÇIKARIR ( ARABA ) DECCAL ÇOK ALİMDİR ( BİLGİ KAPASİTESİ )

DECCAL GENÇ BİRİNE MUSALLAT OLUR ÖLDÜRÜR DİRİLTİR ( OYUNLARDA YAPIYOR )

DECCAL YAĞMUR YAĞDIRIR DECCAL NEBADAT ÇIKAR DECCAL HARABE YERDE HAZİNE ÇIKARTIR .( DEFİNE ARAMA DEDEKTÖRÜ)

DECCAL BİR ELİ DELİKTİR ( PC MAUSE )

DEVASA KULELERDEN SESLENİR BAZ İSTASYONLARI

DECCAL KENDİNİ HERKESE İNANDIRACAK ( FİLM VE DİZİLER REKLAMLARLA ALGI YÖNETİMİ )

DECCALİN TEK GÖZÜ VARDIR ( EKRAN )

DÜNYAYI ELE GEÇİRİR İŞGAL EDER ( HERYERDE VAR )

DECCAL TÜM SEMAVİ DİNLERE SAVAŞ AÇAR – DÜNYADA YAYMAYA ÇALIŞTIĞI ATEİZM SAÇMALIĞI

DECCAL ŞEHİRLERİ İŞGAL EDER – MEKKE VE MEDİNE HARİÇ HERYERE GİRER ( AHLAKSIZ YAPI )

DECCAL ÇOCUKLARI ELE GEÇİRİR ( HEPSİ ONA TABİ )

DECCAL ÇOK ÜNLÜ OLUR KAPISINDA YATARLAR

DECCAL DİKİLİ TAŞTAN BAĞIRIR ( BAZ İSTASYONLARI )

DECCAŞ MEŞHURDUR KAPISINDA YATARLAR ( ŞÖHRET OLMA ARZUSU ) DECCAL İNSANLARA ÖLMÜŞ ATALARINI GÖSTERİR ( VİDEO RESİM )

ALNINDA KAFİR YAZAR AÇIKCA GAVUR TARAFINDAN YAPILDIĞI İŞARET EDİLMİŞ DECCAL YANINDA SAHTE CENNET VARDIR CE SAHTE CEHENNEM ( GETİRDİĞİ AHLAKSIZ YAŞAMIN ARDI )

YANINDA GIDALAR DOLU DAĞLAR BULUNUR ( FAİZ VE ÇALIŞMADAN KAZANMA ZENGİNLİK )

70 BİN BAŞI SARIKLI ALİM DECCALE TABİ OLUR ( ONUN VARLIĞINI GİZLER VE ONUN TUZAKLARINA DÜŞEREK KENDİNİ DÜZELTECEĞİNE KENDİNDEKİ KUSURU HATAYI GÖRMEZ BAŞKASINI TENKİT EDER KINAR SADECE KENDİNİ MÜMİN SANIR VE FIRKAYI NACİYE İLAN EDER )

 

 

 

10.BÖLÜM: Hz Mehdi nin Adalet Sistemi anlatımı

Sorular ve ilmen cevap;

 

 1. Hz Mehdi geldiğinde heryer adaletle dolacak diyor hadiste hani nerede adalet?
 2. Neden hala tecavüzler hırsızlık ve yolsuzluklar var?
 3. Neden bunca adaletsizlik var nasıl düzelecek?
 4. Neden bu zulümler başımıza geliyor?
 5. Caydırıcı yaptırımlar nelerdir ne olmalıdır bu zulümlerle nasıl başa çıkılabilir?

 

*CEVAP* https://youtu.be/FV7RGJkDtow

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi,

Hz. Mehdi (as)’ın çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE

ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE

DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA

OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR

DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA

ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu’l

Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

 

 

 

11.BÖLÜM: Hz MEHDİ as dan Müslümanlık ve Münafıklık ALAMETLERİ Anlatımları sorular ve bunu cevabı;

 

 1. Gerçeği Anlamak için ne yapmalıyız bize öneriniz nedir?
 2. Size inanmam için illa araştırmak zorunda mıyım içim ısınmadı Ben Rabbim e inanırım biat etmesem ne oluyor?
 3. Gerçek Müslümana bu dava için düşen nedir?
 4. Münafıklık alametleri nelerdir?
 5. Münafıklar Ehlibeyt ve sahabeyi sever mi?
 6. Din kardeşimize buğz etmek, kin beslemek vs bizi münafık mı yapar Hz Mehdi ne düşünüyor bu konuda?
 7. ZAYIF/SAHİH OLMAYAN Kaynaklara bakış açımız ne olmalıdır?

 

*CEVAP* https://youtu.be/17RFacdsu8Q

 1. “Kıyamet alâmetlerinden ve âhir zaman vukuatından (olaylarından) ve Bâzı a’malin (amellerin) fazilet ve sevablarından bahseden hâdîs-i şerife güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen BİR KISIM EHL-İ İLİM (ilim sahibi), onların bir kısmına zaîf (zayıf) veya mevzu (hadis) demişler. İMANI ZAYIF VE ENANİYETİ KAVİ BİR KISIM da (aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören; ve adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler de (Allah’ı tenzih ederiz)), İnkâra kadar gitmişler.” (Sözler, s. 355)”
 2. HANİ, MÜNAFIK OLANLAR VE KALPLERİNDE HASTALIK

BULUNANLAR: “ALLAH VE RESULÜ, BİZE

BOŞ BİR ALDANIŞTAN BAŞKA BİR ŞEY VADETMEDİ”

DİYORLARDI. (AHZAB SURESİ, 12)                             … Ebu Basir’den:

İmam Caferi Sadık aleyhisselam “‘Suçlular çehrelerinden

tanınacak’ (Muhammed Suresi, 30), ayeti hakkında şöyle

buyurdu: ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU AYET

KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) HAKKINDA NAZİL OLMUŞ-

TUR. HZ. MEHDİ (AS) ONLARI (MÜNAFIKLARI)

ÇEHRELERİNDEN TANIYACAK VE ASHABI İLE BİRLİKTE

ONLARI (MANEN) DARMADAĞIN EDECEK.”

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.

283)

 

 

 

 

12.BÖLÜM: HZ MEHDİ nin HİLAFET Anlatımı ve OSMANLI ya bakış açısı VE Yanlış anlaşılan durum ve cevaplar;

 

 1. HZ MEHDİ nin Osmanlı ya bakış açısı nedir ?
 2. Neden Osmanlı Tuğrası Kullanıyorsunuz?
 3. Osmanlı Devleti hakkında ne düşünmeliyiz doğru düşünce nedir ?
 4. Hadislerde Osmanlı anlatımı var mıdır?
 5. Osmanlı ya düşmanlık veya sevmemek dinimiz ile alakalı mıdır?
 6. Neden Osmanlı yı seveyim ?
 7. Osmanlı gerçekten İslam birliği miydi?

 

*CEVAP* https://youtu.be/UoPyAIuiagA

 

 

 

13.BÖLÜM: HZ MEHDİ den RİSALE İ NUR Anlatımları DİNDE BEDİÜZZAMAN ın HİZMETLERİ ve  Nur Talebelerin Mehdi yanılgısına

Gelen sorular ve ilmen cevabı;

 

 1. Hz Mehdi nin Said Nursi Bediüzzaman için düşüncesi nedir?
 2. Hz Mehdi Nur Talebesi midir?
 3. Mehdi as Said Nursi değil miydi?
 4. Üstadın Anlattığına bakılırsa Mehdi kimdir ?
 5. Mehdi as bize Risalei nurları okumamızı mı öneriyor?
 6. Risaleler Mehdiyeti anlatıyor mu?
 7. Kimler üstada İhanet ve iftira etmiş oluyor?
 8. Peki bu yalanlamalardaki amaç neydi?

 

*CEVAP* https://youtu.be/N1FWbkmdrik

https://www.youtube.com/watch?v=la_zxIjJZwc&t=3s

 

 

 

14.BÖLÜM: HZ MEHDİ as ın HADİSLERİ Dosdoğru anlatımı ve İLAHİ VAHİY OLDUĞUNU ANLATILMASINA karşın; ümmet ve alimlerin HADİSler ‘deki yanlış tutumlarına soru ve ilmen cevabı;

 

 1. Hadisler de vahiy midir?
 2. ZAYIF HADİS ve SAHİH olmayan hadisler yok mudur, bakış açımız ne olmalıdır?
 3. Hadis inkar eden dinsiz mi oluyor?
 4. Sadece Kuran a İman edemez miyiz?
 5. Anlamadığımız Hadislere nasıl bakmalıyız?
 6. Birçok alim zayıf hadis , sahih olmayan hadis diye bahsediyor nasıl kime uyacağız?
 7. Peki bu hadislerin hepsi doğru ise nakli nasıl oldu?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/UzAAK7eoQcE

 1. KURANI KERİMDE ” O KENDİ NEFİS VE HEVASINDAN KONUŞMAZ ONUN KONUŞTUĞU HERŞEY VAHİY İLEDİR ” DERKEN RABBİMİZ NEDEN İNSANLAR PEYGAMBERİNİ YALANLAMA İHTİMALİNDEN KORKMAZLARKİ İŞTE BUGÜN BUTÜR ŞEYTANIN TUZAKLARI İLE YERYÜZÜNDE HAKİKİ İMAN EDEN İNSAN KALMADI . BİR DİNİMİZ VAR ONUDA YALANLAMA CÜRRETİ GÖSTEREBİLECEKSEK BİZ BU DİNİN HAKİKATEN ANLAMAMIŞ MÜSLÜMAN OLAMAMIŞIZ DEMEKTİR .
 2. Kıyamet alâmetlerinden ve âhir zaman vukuatından (olaylarından) ve Bâzı a’malin (amellerin) fazilet ve sevablarından bahseden hâdîs-i şerife güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen BİR KISIM EHL-İ İLİM (ilim sahibi), onların bir kısmına zaîf (zayıf) veya mevzu (hadis) demişler. İMANI ZAYIF VE ENANİYETİ KAVİ BİR KISIM da (aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören; ve adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler de (Allah’ı tenzih ederiz)), İnkâra kadar gitmişler.” (Sözler, s. 355)”

 

 

 

15.BÖLÜM: HZ MEHDİ nin HİMMET-MEDET- ve SEVGİDEN PUTLAŞTIRMA Konularını ele Alıp BATIL olduğunu Anlatmasına Karşın

Gelen soru ve ilmen cevabı; 

 

 1. Bizim Şeyhimiz bize himmet edecek ediyor neden bu sevgimizi bozmaya çalışıyorsunuz?
 2. Şeyhimiz aracı değil güzel bir vesiledir ve o bizden daha mübarektir o hep islamı güzel anlatır neden nifak sokuyorsunuz?
 3. Tarikat ve Cemaatlerde Mevzu olan yanlışlıklar nelerdir?
 4. Şeyh , gavs bakış açımız ne olacak peki?
 5. Neden şeyhime Sevgi beslemek Şirk oluyor?
 6. Benim şeyhim uçuyor bu keramet değil midir? Allah tan ilim almıyor mu açıkça?
 7. PEKİ Nerede toplanacağız ?
 8. Tarikat cemaat vs Bağlı olmamızda sakınca mı var?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/h934P6YrzQw

https://www.youtube.com/watch?v=5D3KkwnyPGE&t=1065s

https://www.youtube.com/watch?v=IGQwadlgzYA&t=1s

 

 

 

16.BÖLÜM: HZ MEHDİ nin Ekonomik Sıkıntılara Anlatımları

Gelen sorular ve ilmen cevabı;

 

 1. Ekonomik sıkıntıların sebepleri nelerdir?
 2. Değerlendirmemiz gereken kaynakların bize bir faydası olacak mı?
 3. Üretim ne şekilde olmalı?
 4. Ekonomik Krizlerin sebebi ne neden geçinemiyoruz ne zaman refaha ereceğiz?
 5. İnsanlar arasında neden haksızlık var neden anlaşmazlıklar oluyor?

 

*CEVAP* https://youtu.be/Fh3ijoX8XU0

 

 

 

17.BÖLÜM: HZ MEHDİ as ın DABBETÜL ARZ ANLATIMI-  KIYAMET Alametleri

Yanlış bilinenlerle sorular ve ilmen cevabı;

 

 1. Dabbe çıktı mı siz gördünüz mü?
 2. Dabbe bizlerle konuşuyor mu nasıl bir varlıktır?
 3. Dabbe ne demek oluyor ?
 4. Dabbe musallat mı oluyor?
 5. Dabbe uzun boylu siyahi bir yaratık değil mi?
 6. Kıyamet Alametlerinin Mehdi ilişkisi nedir?
 7. Kıyamet Alametleri nelerdir?
 8. Hz Süleyman ın Ahit sandığı nerede buldunuz mu ?
 9. Hz Süleyman ın Mührü Mehdi as da olmayacak mıydı?
 10. Ahit sandığındaki ilim nedir?
 11. Dabbeden korunmak için Hz Mehdi ne öneriyor?

 

*CEVAP* https://youtu.be/8bPzE9SMqvA

Ayrıca Talebelerinden; https://youtu.be/iReIuu-m8JQ

1.Fussilet 53 : İleride biz onlara hem âfakta hem nefislerinde âyetlerimizi öyle göstereceğiz ki nihayet onun hakkolduğu kendilerine tebeyyün edecek, kâfî değilmi bu ki rabbın her şey’e şâhid.

 1. Neml 82 : “Tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir dâbbe çıkarırız da, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler.”

“Nemlsûresi 82. ayette geçen Dabbet-ül Arz denilen yaratık kıyamete yakın çıktığında beraberinde Süleyman’ın mührü ve Musa’nın asası da bulunacaktır. Mü’minin yüzü pırıl pırıl olacak kafirin burnu da mühürle mühürlenecektir. Bu yüzden bir yerde oturanlar birbirini tanıyacaklar ve bu mü’mindir buda kafirdir (şeytanlaşmış insan), diyebilecektir.” (Tirmizi, Tefsir, 28)

3.”Dâbbe, yanında Hz. Musa’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü olduğu halde çıkar. Mü’minin yüzünü asa ile parlatacak, kâfirin burnunu da mühürle damgalayacak. O zamanda yaşayan insanlar bir araya geldiklerinde mü’min- kâfir belli olacaktır.” (Ahmed b. Hanbel, “Müsned”, II/491)

 1. ‘’Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi?’’ (Fussilet, 41- 53)
 2. ‘’Kim Rahman’ın Zikri’ni görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur. Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar, ama onlar kendilerinin hâlâ doğru yolda olduklarını sanırlar.”Zuhruf43/36–37

 

 1. ‘’Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar, gerçeği ters yüz eden, günaha düşkün olan her yalancıya inerler. Çünkü o iftiracılar şeytanlara kulak verirler, esasen onların çoğu yalancıdırlar.’’ Şuara 26/221,222,223

 

 1. “Faiz yiyen kimseler, şeytan çarpmış kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların: «Ticaret, tıpkı faiz gibidir.» demeleri yüzündendir. Oysa, Allah, ticareti helal, faizi haram etti…” (Bakara, 2/275)

 

 1. ‘’Öyle insanlar vardır ki, hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur, her azgın ve hayâsız şeytanın peşine takılır.’’ Hacc 22/3

 

 1. Şeytan onları istilâ etmiş, onlara Allah’ı anmayı unutturmuştur. Onlar, şeytanın hizbi (partisi)dir. İyi bilin ki şeytanın partisi kaybedecektir. (Mücadele, 58/19)

 

 • ‘’Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.’’ (Şura 42/30)

 

 • “Şeytanların dost ve kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürükler, sonra da yakalarını bırakmazlar.” (A’raf, 200-202)

 

 

 

18.BÖLÜM: AHİR ZAMANIN AŞİKAR BELASI ZİNA ya HZ MEHDİ den Anlatım

Sorular ve ilmen cevabı;

 

 1. Zina, fuhuş , tecavüz gibi sapkınlılar neden yayılıyor?
 2. Düzgün ortam nasıl sağlanacak?
 3. Hocalar anlatmasına rağmen bu fiillerin önüne geçilememe sebebi nedir?
 4. Nasıl caydırıcılık kazandırılabilir nasıl örnek olunmalı?
 5. Tövbe etsek af olmuyor muyuz zaten?
 6. Bu tuzaklardan nasıl uzak duracağız?

 

*CEVAP* https://youtu.be/V5iGgBwncGs

 

 

19.BÖLÜM:  Hz Mehdi ; DİNİMİZ NEDEN FETRETE UĞRATILDI İSLAM KARDEŞLİK DİNİ ise Bu Tahrifler nasıl oluştu? Konusundaki açıklaması

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. İslam da gruplaşma ayrılma var mıdır?
 2. Birimiz başka birimiz başka cemaat/tarikata gidemez miyiz?
 3. Mezhep farklılıklarına nasıl bakılmalıdır?
 4. Dinimiz alimsiz hocasız kalmamışken neden bunca yanılgı belirsizlik var?
 5. Dinden soğudum hiçbir şeye inanmak istemiyorum dolayısıyla size de inanamıyorum ne yapacağım?
 6. İslamın gerçek özü kaynağı nedir Ne Rehber edinilmeli?
 7. Peki ya cemaatim hocam şeyhim ilim sahibi yol göstericilerim değiller mi?

 

*CEVAP* https://youtu.be/-5_n6oMSqEY

 

 

20.BÖLÜM: HZ MEHDİ ‘nin MUSKA , HÜDDAM VE MELEKLERLE GÖRÜŞME Yaptığını iddia edenlere Anlatımı

Sorular ve ilmen cevabı;

 

 1. Hüddam ilmi var mıdır Hüddam ile tedavi olur mu?
 2. Muska neden şirktir içinde ayet yazıyor oysa?
 3. Muska ile korunma yok mudur?
 4. Meleklerle görüştüğünü iddia edenler yalan mı söylüyor?
 5. Hüddam cin midir bu bize musallat yolu mu açar?
 6. Dinde yok ise neden bizlere yıllarca hüddam muska ilimlerinin olduğu anlatıldı?
 7. Rasulullah ın muskaya bakışı nedir?

 

*CEVAP* https://youtu.be/P11uzJqxl50

Ayrıca Bakınız; https://youtu.be/U1Um-FA3hhY

 

 

 

21.BÖLÜM: HZ MEHDİ ÖRTÜNME KONUSUNU ANLATIYOR

Sorular ve ilmen cevabı;

 

 1. İslamda örtünme nasıl olmalıdır?
 2. Ferace giymesek olmuyor mu?
 3. Kapalılık gerçekten farz mıdır?
 4. Peki neden kapalılık zor geliyor da açık olmaya yöneliyoruz?
 5. Açık bayanların tehlike altında olması nasıl anlatılır?
 6. Bazı kapalılarda açıktan daha çok süsleniyor açık olsak daha iyi değil mi?
 7. Açık kadının günahı sadece kendine değil midir?
 8. Peki örtünme neden kötü gösteriliyor?

 

*CEVAP* https://youtu.be/8nydberPnfE

 

 

 

22.BÖLÜM: HZ MEHDİ nin ÜVEYS Cemaatine uyarısı sorular ve ilmen cevabı;

 

 1. Bizler üveysilikte çok değişik haller yaşadık baş öğretmenimiz çok güzel şeyler öğretti neden kendisine uyarı yapıldı?
 2. Üveyslerden nidayı duyanlar vardı hocalarımız tarafından bunun iblis tuzağı olduğunu öğrendik bu yalan mıdır?
 3. Gerçekten bir hak öğretmeni olduğunu söyleyen kişi Gerçek Mehdi yi inkar edebilir mi?
 4. Bizler Aşkı üveysi kitaplarından Mehdi nin gelişini farklı şekilde öğrendik hadislere ters mi düşüyoruz?
 5. Bir hoca alim bela lanet okuyabilir mi? OKURSA akıbeti ne OLUR?

 

*CEVAP* https://youtu.be/5kNR9mdFn1A

 

 

 

23.BÖLÜM: Hz MEHDİ KURAN da MEHDİ ve MEHDİYET YOKTUR diyenlere Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Ben Kuranı okudum okuyan araştıran hocalarımda var Mehdi meselesi açıkça Kuran da yok neden inanalım?
 2. Mehdi as ı işaret eden Ayetler var mıdır?
 3. Mehdi hristiyanlıkta var diye biliyoruz islamla alakası var mı?
 4. Hadislere itibar etmiyoruz Neden bu kadar önemli bir konu Kuran da yok?
 5. Peki Konu nasıl tahrif edildi?
 6. Diğer Kutsal kitaplarda da Mehdi anlatılıyor mu?
 7. Allah’ın nurunu tamamlaması Mehdiyetle alakalı mıdır alakası nedir neler olacak?
 8. Peki Kuran ı nasıl anlayacağız Alimlere inanmayacaksak?

 

*CEVAP* https://youtu.be/BBFkysTG_cU

 

 

 

24.BÖLÜM: HZ MEHDİ , HZ İSA NEBİ nin GELİŞİNİ AÇIKLIYOR

 SORU ve ilmen cevabı;

 

 1. İsa Nebi gerçekten yeryüzüne inecek mi?
 2. İsa Nebi nin gelişine dair kaynaklar ve ayetler yanlış açıklamalar değiller mi?
 3. Mehdi ve İsa beklemek Hıristiyan inancı değil mi?
 4. İsa Nebi neden gelecek?
 5. İsa Nebi yi nasıl tanıyacağız?
 6. İsa Nebi nereye gelecek?
 7. İsa NEBİ doğup büyüyecek mı yine babasız mı olacak? Yoksa Gökten mi inecek?

 

*CEVAPLAR* https://youtu.be/Tco5NCBXmKw

https://youtu.be/aVnXEF0WN4c

 

 

25.BÖLÜM: HZ MEHDİ nin İRAN ve TÜRKİYE MESELELERİ MÜSLÜMANLARIN AYRIMLAR ile YANLIŞ DÜŞÜNCELERİNE Anlatımı

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. İran şia değil mi? Onlara olan kötülüğe sevinmek hakkımız değil mi?
 2. İran bizlerin düşmanı değil mi?
 3. İran ve Türkiye din olarak ayrı mıdır?
 4. Gerçek birlik için düşünme şeklimiz ne olmalıdır?

 

*CEVAP* https://youtu.be/lBg40kjgfyE

 

 

26.BÖLÜM: SURİYE SAVAŞI- TÜRK ORDUSU MEHDİLİK ALAMETİ İKEN NEDEN ANLATILMIYOR? HZ MEHDİ ANLATIYOR

 

 

 1. ALİMLER HOCALAR Suriye Savaşı nı anlatmıyor nedeni nedir?
 2. MEHDİ NİN ÇIKIŞ alameti ile Suriye olaylarının bağlantısı nedir?
 3. Bu savaş ile asıl gizlenenler nelerdir?
 4. Müjdeli Türk Ordusunun Mehdiyet hareketinde rolü mü vardır?
 5. Türk Ordusu- Suriye ve Mehdiyet bağlantısını ne anlatıyor?
 6. MEHDİ as hangi ordu ile Bir olacak?

 

*CEVAP* https://youtu.be/imZFqyNvN_I

Ayrıca Bakınız: https://youtu.be/4GNKKHzwJUE

 

 

 

27.BÖLÜM: HZ MEHDİ nin HADİSLERDEKİ MEHDİ ANLATIMI – SUNNİ ve ŞİA ların Hadisler Dışındaki Mehdi Anlatımı

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Mehdi yi Şiaların beklentisi olarak görüyor uzak duruyor ve inanmıyoruz?
 2. Şia Kaynaklı hadislere neden güvenelim?
 3. Şia’nın beklediği Mehdi nedir kimdir nasıl gelmesi bekleniyor , Hadislerle ters mi düşüyorlar?
 4. Gökten inecek Mehdi Meselesi nedir , neden böyle bekledik ve böyle anlatıldı?
 5. Şia ve Sunnilerin ne yapması gerekiyor?
 6. Mehdi as adı açık olarak “Muhammed Hasan “değil midir?
 7. Mehdi as ın Mekke- Medine de Elinde kılıçla çıkacağı anlatımı nedir?
 8. Mehdi as ın adı baba adı Açıkça Bildirilmiş Miydi?
 9. Mehdi Geldiğinde Teknoloji Yok olmayacak mıydı ve neden?
 10. Neden bunca yanlış anlatım?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/yJBC7VEEeQo

 

 

 

28.BÖLÜM: HZ MEHDİ BU ASIRDA ÇOKLUKLA DİKKAT ÇEKEN HOCA -GAVS-MÜCEDDİT Durumunu anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Neden bu kadar çok Hoca Alim zat var?
 2. Hangisine inanmalıyız veya hangilerine?
 3. Bu kadar çoğunluk olması normal mi?
 4. Asıl rehber edinmemiz gereken kim ne ?
 5. Alimlerin hepsi helakta mı ?
 6. Hz Mehdi bu çoğunluk grup için ne düşüyor, Hadisler ne diyor?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/lPAZn9sIoWg

 

 

 

29.BÖLÜM: HZ MEHDİ MELHAME İ KÜBRA -ARMEGEDON SAVAŞI- Yaşanacak Hadiseleri Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Mehdi geldiğinde Büyük savaş olmayacak mıydı ?
 2. Büyük savaştan Anlatım ne neden toplu savaşlar yok Mehdi geldiyse?
 3. Mehdi savaşları neden durdurmuyor?
 4. Melhamei Kübra Savaşı başladı mı ne zaman nasıl başladı?
 5. Hadislerde bu konular nasıl anlatılmakta?
 6. Peki bu savaşlar nasıl duracak?
 7. Birlik gerçekten sağlanacak mı ne şekilde olacak?
 8. Türk Ordusu desteklenmeli mi neden desteklenmeli?

 

*CEVAPLAR * https://youtu.be/sttS2AOgPzc

                                 

                       https://youtu.be/4GNKKHzwJUE

         

 

 

30.BÖLÜM: GADİR-İ HUM ESASI: İMAMET -HİLAFET -ANNELERİMİZ ve SAHABELERE Buğz Edenlerin Akıbeti

Sorular ve İlmen Cevabı; 

 

 1. Gadir ı hum vakasından anlamamız gereken nedir? İmamet için kim seçildi?
 2. Ehli beytten gelen kaynaklara inanamıyoruz Şia dan etkileniyoruz ne yapmalıyız?
 3. 12 Ehlibeyt İmamlarına iftira mı atılıyor?
 4. Hz Aişe annemize iftira atan veya üzerine konuşanların hükmü nedir?
 5. Tüm Şia lar halifelere ve Aişe annemize düşman mı?
 6. Şia ya bakış açımız ne olacak?
 7. Ehlibeyti seviyoruz ama hadislerin  hepsine inanmak zorunda mıyız?

 

*CEVAP* https://youtu.be/d5tLSHGyfys

 

 

31.BÖLÜM: HZ MEHDİ MUCİZE -KERAMET -ŞEYTAN TUZAKLARI Olaylarını Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Eğer gerçekten Mehdi ise neden mucize göstermiyor?
 2. Kerametleri nelerdir?
 3. Peki asıl mucize nedir nerede mucize?
 4. Şeyhimin kerametleri var ben gördüm şahidim Mehdi ise o nasıl göstermez?
 5. İstidraç nedir keramet nedir?
 6. Keramet dinimizde yok mudur?
 7. Şeytanlar keramet gösterenlere musallat mıdır?
 8. Pekİ keramet gösteren alim hoca vs ünvanlara bakış açımız ne olmalı?
 9. Kuran ve Hadiste bunlara nasıl bakılıyor?

 

*CEVAP* https://youtu.be/kuYFN5NFpU8

Ayrıca Bakınız; https://youtu.be/XaxHn13XJsw

 

 

 

32.BÖLÜM: HZ MEHDİ ÜMMETİN 73 FIRKAYA BÖLÜNMESİ ve BUNA SEBEP OLAN ALİMLERİ “BOYNUNDA ZİNCİRLERLE CEHENNEME SÜRÜKLENENLERİ”  ANLATIYOR

SORULAR ve İlmen Cevabı;

 

 

 1. Ümmet neden bölündü neden 73 fırkaya bölündü?
 2. Peki Tarikatların hiçbiri hiçbir zaman Hak değil miydi?
 3. Benim tarikatım doğru değil mi şeyhim Fırka i Naciye yiz diyor?
 4. Ahir zaman Alimleri Mehdi yi neden kabul etmiyor?
 5. Alim neden Mehdi as ı kabul etmesin?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/VKymSbbCpD8

 

 

33.BÖLÜM: Hz MEHDİ Bu günün ve Öncekilerin İmtihanını Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Peygamberimiz zamanındaki inkar eden ve itaat edenlerle bu gündekilerin benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
 2. Peygamberi çok seviyoruz Gerçek Mehdi yi inkar etmeyiz veya Allah a Rasul üne iman ediyoruz Mehdi ye inanmak zorunda mıyız?
 3. Ne ile imtihan oluyoruz? Kuran ve Hadiste bu imtihanın yeri nedir?
 4. Öncekilerle İmtihanımız aynı mı?
 5. Bugün Mehdi yi inkar edenler dün de olsalar Rasulullah ı inkar edeceklerdi diyorsunuz. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz bizleri imansızlıkla mı itham ediyorsunuz?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/r2DaQffiLP0

 

 

34.BÖLÜM: HZ MEHDİ FAİZ -KATILIM KURUMLARINI ve Yaşanan Olayları Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Faiz kesinlikle haram mıdır hafifletilmiş bir yönü yok mudur?
 2. Katılım bankalarına bakış açınız nedir bire bir aynı tutumdalar mı?
 3. Faiz ile ilgili ayette ne anlatılıyor. Faiz yiyeni şeytan mı çarpıyor?
 4. Peki faizin kefareti nedir kefaret gerekli midir?
 5. Faizi almak veya vermekte bir fark var mıdır?
 6. Bu faiz işleri bizleri nasıl yollara sevk ediyor?
 7. Paraya ihtiyacımız var ise de faiz kesin haram mı peki ne yapacağız?
 8. Faiz sistemleri toplumu maddi manevi nasıl etkiliyor?
 9. Ben faiz alıp vermesemde çalıştığım veya ödeneğimi kurum faizle çalışıyor benim bunda suçum var mıdır?

 

*CEVAP* https://youtu.be/mqgVmaQuEuY

 

 

35.BÖLÜM: HZ MEHDİ DÜNYADAKİ SORUNLARIN MÜSLÜMAN KAN ve GÖZYAŞLARININ Nedenleri vs Yapılacak Olanları Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Dünyadaki bunca zulüm neden var ne zaman son bulacak?
 2. Neden hep müslümanlar acı çekiyor?
 3. Ümmeti Muhammedin bu zulümde payı katkısı var mıdır?
 4. Neyi yanlış yaptık nasıl düzelteceğiz?
 5. Devlet hükümet varken burada bize ne düşüyor ki?
 6. Bu saatten sonra Birlik mümkün mü?
 7. Mehdiyet hareketi birliği mi toplayacak?
 8. Bunca hatalı bilgi ve çelişkiler her bir alimin farklı Anlatımları varken birlik olabilir mi? Kuran bunu müjdeliyor mu?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/4GNKKHzwJUE

 

 

 

36.BÖLÜM: HZ MEHDİ Hadislerde Vücut Alamet nişanaleri Ve Çıkışından Adına tüm konuları açıkça İspatlıyor

Sorular ve İlmen delillerle cevabı;

 

 1. Bizler kendisini görmeden mühür ve nişanelerine şahit olmadan nasıl biat edeceğiz?
 2. Benimde yüzümde ben var bende orta boyluyum Mehdi miyim?
 3. Ben seyyidlerdenim Mehdi nin bizden çıkması gerekmiyor mu?
 4. Neden daha önce çıkmadı?
 5. Adım peygambere uyuyor baba adımda uyar benimde var bende mehdiyim o zaman bunlara mı inanalım?
 6. Hadislerde burnu kemerli rengi arabidir diyor gerçekten böyle mi?
 7. Gidip bizzat nübüvvet mührünü ve diğer alametleri görenler var mı?

 

 *CEVAP* https://youtu.be/eIza9ypxWNE

 

 

37.BÖLÜM:  HZ MEHDİ ÇIKIŞ ALAMETİYLE BAĞLANTILI OLAN MÜDESSİR SURESİ ile 19 MUCİZESİNİ  Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Hz Mehdi nin 19 ile bağlantısı nedir?
 2. Müdessir suresindeki 19 un Mehdi yi anlattığı mı iddia ediliyor?
 3. 19 un hadislerle bağlantısı nedir? 2019 kesin çıkış yılı mı belki 3019 du ne malum?
 4. 19 sistemini kendisine ithaf ile anlatan birçok kişi oldu neden 19 diye bahsediyorsunuz sizde?
 5. Sayıların anlam ve özelliği mi vardır Mehdiyette?
 6. Kuran da 19 sistemi var ise Hadisler neden inkar ediliyor?

 

*CEVAP* https://youtu.be/fWkmLP7Babw

Ayrıca Bakınız;https://youtu.be/DdOu8SdqCik

 

 

38.BÖLÜM: Hz MEHDİ KURANI KERİM in TÜRKÇE Okunmasının ANLAM ve Önemini Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Kuranı Kerim türkçe okunur mu bu kabul olur mu?
 2. Aslolan Kuranı tam tilaveti ile okumak değil midir?
 3. Kuranı en iyi bilen hafızlar değil mi?
 4. Kuranı neden türkçe okumalıyız?
 5. Bu zamana kadar arapça okunmasının faziletli olduğu söylendi bu yalan mı?
 6. Neden ille Kuranı arapça okutmak istediler?

 

*CEVAP* https://youtu.be/RJLbLjq_I2Q

 

 

39.BÖLÜM: HZ MEHDİ RABITANIN ŞİRK OLDUĞUNU- NEREDEN ÇIKTIĞINI -Amacının ne Olduğunu İLMEN ANLATIYOR

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Rabıta şirk midir şirkse neden şirktir?
 2. Yıllar boyu tarikatlerde verilen derslerse Rabıta yaptırıldı Şeyhler vekiller yanlış bir uygulama yaptırır mı?
 3. Rabıtanın hükmü nedir hadislerde yeri var mıdır?
 4. Kuran da rabıtayı anlatan ayetler anlatılmış mıdır?
 5. Rabıta mürşidin aracılığı ile Rabbe yakınlaşmaktır Rabbimiz yerine koymuyoruz ki neden yanlış olsun?
 6. Peki Rabıtayla amaçlanan ne ?
 7. Rabıta ilahi bir araç değil midir biz böyle öğrendik ve zararını da görmedik neden görelim ne olabilir?

 

*CEVAP* https://youtu.be/xAyb5PGoEco

Ayrıca Bakınız; https://youtu.be/U1Um-FA3hhY

 

 

40.BÖLÜM: Hz MEHDİ UFO -UZAYLILAR-Dünyanın Şekli ve  UYUŞTURUCU Durumlarını Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Ufo diye birşey var mı sahihliği nedir?
 2. Ufo ile asıl anlatılmak istenen nedir?
 3. Ufonun şeytan ile alakası nedir?
 4. Uzaylılar var mı kimlerdir?
 5. Hadislerde bu anlatımlara ayna olabilecek bir kesit var mıdır?
 6. Dünya düz olabilir mi kesin olarak yuvarlak mıdır?
 7. Şeytan bilime karışabilir mi?
 8. Uyuşturucu maddeler neden bu kadar yaygın şeytan ile mukayesesi nedir?

 

*CEVAP* https://youtu.be/4CTtemsb5tE

 

 

41.BÖLÜM: HZ MEHDİ ŞEFAAT KONUSUNU ANLATIYOR

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Şefaat diye birşey var mıdır Kuran da geçer mi?
 2. Peygamber şefaat edecek mi edecekse kimlere edecek?
 3. Peygamber kime şefaat etse cennete gitmez mi o kişi?
 4. Şefaat bir çeşit aracılık mıdır?
 5. Şefaat Hakkı kimlere verilmiştir?
 6. Şefaat sahibi dilediği herkese şefaat edebilir mi?
 7. Bütün müslümanlar şefaat etme edilme hakkına sahip midir?

 

*CEVAP* https://youtu.be/UMvS_s_YaWc

 

 

42.BÖLÜM: HZ MEHDİ MUTA NİKAHI -İBADET HAL VE ŞEKİLLERİNİ Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Muta Nikahı var mıdır? Varsa nereden çıkmıştır?
 2. Bekar insanlar karşılıklı rıza ile muta nikahına başvurup zinadan geri durmuş olmazlar mı?
 3. İslam da kadının yeri nikahta kadının yeri nedir?
 4. Namaz vaktinin 3 olduğunu söyleyenler var bu doğru mudur? Cem edilerek çift vakit bir arada kılınabilir mi?
 5. Namazda farklı hareket ve nesneler kullanmak caiz midir ?

 

*CEVAP* https://youtu.be/wqBUTKybzZQ

 

 

43.BÖLÜM: HZ MEHDİ SİGARA FETVASINI Veriyor ve Diyanetin Faiz Fetvası Amacını Açıklıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Sigara haram mıdır haram denilebilir mi?
 2. Vücuda zarar veren herşey haram mıdır?
 3. Sigara Rasulullah zamanında yoktu bu yüzden bildirememiş olabilir mi?
 4. Faiz haram mıdır haram ise diyanetin verdiği Faiz Fetvasının amaç ve dogrultusu nedir?
 5. Diyanet her konuda dinlenmeli mi?

 

*CEVAP* https://youtu.be/V1Dkz7lHcAg

 

 

44.BÖLÜM: HZ MEHDİ ÇIKIŞ ALAMETLERİNİ ve 19 MUCİZESİNİ – Covid 19 u Ve ZAMANIN Sonu 19 ANLATIYOR

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Hz Mehdi nin çıkış alametleri nelerdir?
 2. Peki çıkış alametlerini anlatan hadisler sahih midir?
 3. Mehdi nin 19 la müjdesini kim vermiştir?
 4. Zamanın sonu ne demek çok az zaman sonra kıyamet mi kopacak?
 5. Bunca alamet varken neden inkar ediliyor?
 6. Bütün alametler gerçekleşti mi delillerle anlatabilir misiniz?
 7. Peki neden Mehdi nin çıkışına 50-100 vs sene var deniliyor?
 8. Covid 19 ile Mehdi nin çıkış bağlantısı nedir?
 9. Corona hadisler de anlatıldı mı?

 

*CEVAPLAR* https://youtu.be/DdOu8SdqCik

          https://youtu.be/90mmhFGHKHU

Ayrıca Bakınız;https://youtu.be/fWkmLP7Babw

 

 

 

45.BÖLÜM: Hz MEHDİ nin Siyasi Partilere – Vekillere Bakışını Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Mehdi nin siyasi görüşü nedir?
 2. Hangi parti haktır hangisi bizi islamı doğru temsil ediyor?
 3. Milletvekilleri gerçekten milletin vekilleri mi yeterince temsil ediyorlar mı?
 4. Rüşvet alan mı veren mi daha suçludur?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/jdKbF5ByFRc

 

 

 

46.BÖLÜM:HZ MEHDİ TEFEKKÜR ün Önemini ve ALLAH ın İnsana Verdiği Değeri Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Tefekkür nedir nasıl tefekkür edilir?
 2. Neden tefekkür etmek önemlidir?
 3. Ay, Güneş ve Dünya insana ne Anlatabilir?
 4. İnsanın Yaratılışındaki dizaynında hayret verici özellikleri nelerdir?
 5. Varoluş bir mucize midir?
 6. İnsan yaratılanların en üstünü ki peki neden?
 7. Birşeyin kendi kendine evrimle vs olma ihtimali nedir?
 8. Yaratılışımızdan ne gibi sonuçlar dersler çıkarabiliriz?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/70ChM96T7Vc

 

 

47.BÖLÜM: HZ MEHDİ TÜRBE ZİYARETİ – ADAK ADAMA BAĞLAMA TEHLİKESİ- Evliya Ziyaretlerinin Usulünü Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Türbe ziyaretinin usulü nedir?
 2. Türbede bulunan zaatlardan bir şey istenebilir mi?
 3. Peki türbe ziyaretlerinde nasıl dua edilmelidir?
 4. Adak adamanın sakıncası var mıdır?
 5. Adak neden tehlikelidir?
 6. Adak musallata mı yol açıyor?

 

*CEVAP* https://youtu.be/5CXQX5MuFZA

 

 

48.BÖLÜM: HZ MEHDİ;  ALLAH cc Doğmuş Mudur? Miraç Mucizesi- BingBang- Büyük Patlama ve Yaratalışı Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Allah için zaman mekan kavramı ne şekildedir?
 2. Yaratılış nasıl başladı ?
 3. Evrenin oluşumu nasıl olmuştur? Kuran da anlatımı var mıdır?
 4. Büyük Patlama ile anlatılan nedir?
 5. Uzay nedir ?
 6. Allah Sameddir ne demek oluyor?
 7. Kara deliklerden bize anlatılan nedir bilimsel açıklaması Kuranı tastikliyor mu?
 8. Zamanda görecelik var mıdır?
 9. Öncesi sonrası yok sonsuzluk kavramları neden uzak geliyor?
 10. Miraç hadisesi nasıl oldu neler yaşandı ?
 11. Kara deliklerle Miraç hadisesinin bir alakası var mı?
 12. Bunca Mucize Kuranda var ise neden uzak tutulduk?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/By2NfNAq4HQ

 

 

 

49.BÖLÜM: HZ MEHDİ DÜĞÜN Adabı – DOĞUM Günü- Müzik Dinleme Konularını Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Doğum günü kafir icadı mıdır?
 2. Dinimizde özel günler hatırlanır mı?
 3. Peki bu etkinlikler ne şekilde yapılabilir ?
 4. Düğünde bayan erkek karışık olabilir mi ?
 5. Peki ne şekilde eğlenebiliriz?
 6. Şarkı söylemek dinlemek caiz midir?
 7. Çalgı aletleri çalabilir miyiz?

 

*CEVAP* https://youtu.be/patiU5Ozi2M

 

 

50.BÖLÜM: HZ MEHDİ PEYGAMBERİMİZİ ve Sahabilerini Anlamayı anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Peygamberimiz tebliğe başladığında nasıl ilerledi ne gibi zorluklar çekti?
 2. Peygamberimize iman edenler ne zaman çoğaldı?
 3. İnsanlar neden çoğunlukla inkardadır?
 4. Bizler sahabileri nasıl anlayabiliriz ?
 5. Bizler sahabeler gibi olabilir miyiz?
 6. Ümmetin sahabeler ile benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
 7. Peygamberin ve ashabın çektiği çileler bizlere ne anlatmalı ne ders çıkarmalıyız?
 8. Mehdiyeti veya Bu davayı anlatan hadisleri zayıf görerek inkar edenin Resulullah ı yalanlamak ile alakası ne biz peygamberi yalanlamıyoruz ki?

 

*CEVAP* https://youtu.be/bBada1VGg28

 

 

 

51.BÖLÜM: Hz MEHDİ RABITA-MUSKA olaylarını -BİDAT EHLİ Kişileri Anlatıyor;

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Muska takmak dinimizde var mıdır Rasulullah muska yaptı mı taktı mı önerdi mi?
 2. Muska bidat ise neden bidat içinde ayet yazıyor ne var bunda?
 3. Muskalarda ne yazar?
 4. Rabıta yapılmaz mı bidat mı nedeni nedir?
 5. Dinimize katılan diğer bidatler nelerdir?
 6. Nazar boncuğu korur mu?
 7. Esasında rabıta nedir ? Günümüzde rabıta adı altında ne yapılıyor?

 

*CEVAP* https://youtu.be/U1Um-FA3hhY

Ayrıca Bakınız; https://youtu.be/xAyb5PGoEco

https://youtu.be/IGQwadlgzYA

 

52.BÖLÜM: HZ MEHDİ RUHLARLA KONUŞMA-CİN RUH ÇAĞIRMA – Rüşvet Olaylarını ve Mehdi geldi teknoloji Gidecek mi Konusunu Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Kabirdeki ruhlarla konuşulur mu kimler konuşabilir?
 2. Cin çağırma ruh çağırma seanlarında yapılan nedir bunlar yanlış mıdır gerçekten çağrılır mı?
 3. Ruhlarla konuştuğunu söyleyen bizzat tanıdıklarım var bunların hali ne oluyor?
 4. Rüşvet alan verenin hali nedir?
 5. Rüşvet mevzuunun Mehdi ile alakası nedir?
 6. Mehdi as bidat ve hurafeleri temizleyecek mi bu mümkün mü?
 7. Salih kullar ruhlarla konuşmuş haber getirmişlerdir bende yaşadım neden yalan olsun?
 8. Şeyhler gavslar ruhları çağıramaz mı?
 9. Mehdi geldiğinde teknoloji ypk olmayacak mıydı? Böyle bir şey yoksa neden böyle anlatıldı?

 

*CEVAP* https://youtu.be/U1Um-FA3hhY

 

 

53.BÖLÜM: Hz MEHDİ CİNLERİN YARATILIŞINI ANLATIYOR

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Cinler nasıl yaratıldı ne zaman yaratıldı?
 2. Müslüman cinlerle irtibat kurabilir miyiz bize yardım ederler mi?
 3. Cinlerle tedavi var mıdır?
 4. Onların atası kimdir ?
 5. Cinlerin soyu var mıdır nereye dayanıyor?
 6. Cinler ile şeytanın bağlantısı nedir?
 7. Süleyman peygamberin emrindeki cinler müslüman mıydı?
 8. Havas kitapları ve uygulamaları güvenilir mi?
 9. Şeytan tasallutlarından nasıl kurtulacağız?
 10. Cin çıkarma yöntemleri ile temizler miyiz?
 11. Cinler şeytanlar neden insana musallat oluyor Allah neden buna izin veriyor?
 12. Süleyman peygamberin Ahitnamesi neydi?

 

*CEVAP* https://youtu.be/PW3ZhU-GWHg

 

 

54.BÖLÜM: HZ MEHDİ İSLAMDAKİ KISASLARI – RECM -SUÇLULAR ve  Masumları Hükümlerle Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Bundan sonra şeriat hükümleri geçerli olabilir mi?
 2. Şeriatta hırsızlık ,zina ,alkol cezaları nedir?
 3. Adam öldürmenin cezası nedir?
 4. Peki bu cezaların sebebi nedir?
 5. Hırsızlık yapanın neden eli kesilir?
 6. İslamda Recm var mıdır?
 7. Recm kaç kere yaşandı?
 8. Recme örnek olan kimdi?
 9. Büyük günahkar işleyenlere ve işlediğimizde ne yapacağız ne önereceğiz?
 10. Şeriat gelse recm olur muyuz?
 11. Fetö olaylarında ne yapılmalıydı ne ceza verilmeliydi ?

 

*CEVAP* https://youtu.be/d-amiVs2Y-I

 

 

55.BÖLÜM: HZ MEHDİ ŞEYTANIN İMPARATORLUKLARI UYUŞTURUCU-FUHUŞ-İNTİHAR Konularını Açıklıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Uyuşturucuya nasıl önlem alabiliriz?
 2. Zarar verici bu maddeler neden insanları çekiyor?
 3. Her yerde zina çıplaklık hakim iken nasıl kendimizi koruyacağız?
 4. Alim ve hocalara uyuşturucu fuhuş gibi konularda düşen nedir neden gerekli uyarı ve anlatımlar açıkça yapılmıyor?
 5. Alacağımız önlemler nelerdir?

 

*CEVAP* https://youtu.be/Q6o-b5N1B-c

 

 

56.BÖLÜM: HZ MEHDİ EHLİBEYTİ ANLAMAK Konusunu Anlatıyor;

 

 1. Kimler ehlibeyttir ehlibeyt olmak ne demek?
 2. Nasıl ehlibeyti anlayabiliriz?
 3. Ehlibeyte düşen neydi bizler onlara nasıl gönül verebiliriz?
 4. Ehlibeyt için kimleri nasıl örnek alacağız?
 5. Hz Mehdi ehlibeyt midir?
 6. Ehlibeyte layık olabilir miyiz ve nasıl?
 7. Neden ehlibeyt önemli ?

 

*CEVAP* https://youtu.be/9OeJvxjhySI

 

 

57.BÖLÜM: HZ MEHDİ DEPREMLER ve SEBEPLERİNİ Anlatıyor DÜNYADAKİ KAOSUN NEDENLERİ

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Sıkça yaşadığımız depremler bizlere neyi anlatmakta?
 2. Depremlerin sebepleri nedir?
 3. Depremler çoğalacak mı? Büyük depremler mi olacak?
 4. Hadislerde deprem anlatılıyor mu?
 5. Depremler kıyamet alametleri mi?
 6. Doğal afetler bizlere gazap mıdır?

 

*CEVAP* https://youtu.be/-h7Ejkn0U6E

Ayrıca Bakınız; https://youtu.be/EthhdWhCltU

 

 

58.BÖLÜM: HZ MEHDİ ŞEYTANIN SAĞDAN YAKLAŞMASINI ANLATIYOR

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Hz Peygamberimiz ve Kuranı Kerim şeytan tuzaklarını nasıl anlatıyor?
 2. Ahir zamanda mıyız nereden anlayacağız?
 3. Alimler ve hocalara güvenemeyeceksek neye nasıl güveneceğiz?
 4. 73 Fırka nedir hangisi cennete gider?
 5. Şeytanın sağdan yaklaşması ne demektir bunu nasıl anlarız?
 6. Müslümanın ölçüsü ne olmalıdır?
 7. Gece gündüz ibadet etsek kurtulamaz mıyız şeytandan?
 8. Bidat ehli ne yapıyor?
 9. Ahir zaman Alimleri yalancı mı?
 10. Tarikat ve cemaatlere bağlı olmamalı mıyız?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/VLB_fE0-ZL4

Ayrıca Talebelerinden; https://youtu.be/WTYp8Jw0QcQ

 

 

59.BÖLÜM: HZ MEHDİ KURANI KERİM DE NEBİ RESUL AYRIMINI ve Kuran da Mehdi Yok mu KONUSUNU Açıklıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Her elçi peygamber midir?
 2. Rasul , Nebi, Mürsel bunlar kimlerdir?
 3. Normal insan elçi sayılabilir mi?
 4. Nebi ve Rasul aynı anlatımda mıdır?
 5. Alimler bu ayrımları neden yapamadı neden yanlış anlatıldı?

 

*CEVAP* https://youtu.be/9a0RV7q_P3s

 

 

 

60.BÖLÜM: Hz MEHDİ AHİR ZAMANIN ALAMETLERİNİ ANLATIYOR

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Bu dönem Ahir zaman mıdır?
 2. Hz Peygamber ahir zamanı nasıl anlatıyor?
 3. Ümmet bu zaman da nasıl felaha erer?
 4. Ahir zaman alametleri nelerdir hepsi yaşandı mı?
 5. Mehdiyet dönemi nasıl ne zaman başlıyor Hadislerde anlatımı nedir?
 6. Ahir zaman tam olarak nedir ne anlatıyor?
 7. Ahir zamanda en salihler kimlerdir?
 8. Neden nasıl yanlışa düştük? Alim naısl sapıtır ki?

 

*CEVAP* https://youtu.be/YPADhxmO1HA

 

 

61.BÖLÜM: HZ MEHDİ KÖR GÖZLERİ- SAĞIR KULAKLARI-MÜHÜRLÜ KALPLERİ ANLATIYOR

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Kuran da belirtilen gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri mühürlüdür ifadeleri kimleri anlatmakta?
 2. Kimler sağır , kör ve mühürlüdür?
 3. Hz Mehdi geldi ise mucize neden göstermiyor?
 4. Hz Mehdi nin mucizeleri nelerdir?
 5. Mucize aramak yanlış mı mucize tam olarak nedir?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/XaxHn13XJsw

 

 

62.BÖLÜM: HZ MEHDİ AHİR ZAMANDA YÖNETİCİ-ALİM-SORUMLU OLMANIN SIKINTILARINI ANLATIYOR

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Ahir zamanda yönetici alim olunmaz mı kim yapacak bu görevleri nasıl düzen işleyecek o halde?
 2. Neden ahir zamanda yönetici alim olmak tehlikeli nedir o sıkıntılar?
 3. Peygamberimiz ahir zamanda yönetici olmakla alakalı bir uyarı da bulunmuş mudur?
 4. Yönetici ve alimlere düşen nelerdir günümüzde layıkıyla yapılıyor mu bu görevler?
 5. İnsan neden makam ve mevki ister?
 6. Yanlış yöneticinin sapmış alimin aldığı veballer nelerdir nasıl düzeltilebilir?

 

*CEVAP* https://youtu.be/EuBGbx2VBP4

 

 

 

63.BÖLÜM: HZ MEHDİ Dünyada İslamın kötü Gösterilmesi- Hümanizm ve Merhamet Konularını Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. İslam neleri emrediyor neleri nehyediyor?
 2. İslam güzel ahlak ve insancıl olmak merhamet dini ise neden kötü gösterildi?
 3. Neden islamdan uzaklaştık?
 4. İslamın kötü anlaşılmasındaki sebepler neler oldu?
 5. Hocalar alimler dinimizi dosdoğru anlatmadılar mı?
 6. Sünnetlere eksiksiz uymak bizi islam ehli yapmaz mı ve bunu tebliğ etsek?
 7. İslamı neden sevmeliyiz?
 8. İslam asıl manasına ulaşacak mı ne yapacağız davanın amacı nedir ?

 

*CEVAP* https://youtu.be/qui59oTpH5A

 

 

 

64.BÖLÜM: HZ MEHDİ HZ ALİ ra ın KENDİ CENAZESİNİ YIKAMASINI ve Kabrinin Sırra Karışmasını Anlatıyor;

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Hz Ali ra nerede şehit düştü?
 2. Hz Ali neden cenazesinin bilinmesini istemedi?
 3. Hz Ali nin cenazesiyle ilgili birçok söylenti var aslolan nedir?
 4. Peygamberimiz Hz Ali nin cenazesinin gizlenmesini mi söylemişti?
 5. Hz Ali nasıl vefatından sonra cenazesini yıkar mantıklı mı bu mümkün oldu mu gerçekten?

 

*CEVAP* https://youtu.be/ZqUcX7s-C3M

 

 

65.BÖLÜM: Hz MEHDİ MEZHEPLERİ ve Mezheplerle yapılan Ayrımcılıkları Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Hak mezhep var mıdır?
 2. Hangi mezhebe uymalıyız?
 3. Rasulullah hangi mezhebi önermiş olabilir?
 4. Hakka en yakın mezhep hangisidir?
 5. Hala mezhep var mı?
 6. Mezhep ayrımcılıkları nedendir?
 7. Neden ayrı mezhepler olmuştur islamdz herşey belli değil mi?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/jegYrORMMhE

 

 

66.BÖLÜM: Hz MEHDİ Kabir Aleminde Yaşananlar ve Şeytanın İmanı Çalması Konusunu Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Ölüm anında şeytanın sevdiği kişi kılığında gelmesi ne demek oluyor? Böyle birşey var mı?
 2. Ölüm anında şeytan hala bizimle uğraşır mı?
 3. Neden birileri kılığında gelir şeytan?
 4. Ölüm sarhoşluğunda şeyh görmek kurtulmak anlamına mı gelir?
 5. Ölüm anında neler yaşayacağız?

 

*CEVAP*  https://youtu.be/z_y0JseTC28

 

 

 

67.BÖLÜM: HZ MEHDİ İBADETLERİ NASIL VE NE İÇİN YAPMALIYIZ- ŞİRKE GÖTÜREN İBADET  KONULARINI ANLATIYOR

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Allah’a ibadet ederken cennetteki mükafat için cehennemdeki azaptan korktuğumuz için ibadet etmek caiz midir?
 2. Allah’a ibadet etmenin gerçek amacı nedir?
 3. Allaha ibadetin en eftal hali nedir?
 4. Sayılı esmalar – zikirler çekebilir miyiz?
 5. Kul cenneti hak etmek için neler yapar?
 6. İbadette orta yol nedir?
 7. Yaptığımız ibadetlere güvenebilir miyiz?
 8. Rabıta şirk midir?
 9. Şirke götüren ameller nelerdir?
 10. Kabirde yaptıklarımız ziyaretimiz ibadet olamaz mı?

 

CEVAP https://youtu.be/HnpKt0Zkk40

 

 

68.BÖLÜM: HZ MEHDİ 4 HALİFENİN GÖREVLERİNE GELMELERİNİ ANLATIYOR

Sorular ve ilmen cevabı;

 

 1. 4 Halifeler, Hilafete kendileri mi talip oldu?
 2. Neden ilk Halife Hz Ebubekir olmuştur?
 3. Hilafet makamındaki kişileri peygamber mi belirlemişti?
 4. Hz Ömer Hilafeti istemiş midir?
 5. Hz Mehdi zorla mı Mehdi oldu hilafet nasıl geldi?

CEVAP https://youtu.be/ZOIfyOot0Wo

 

 

69.BÖLÜM: HZ MEHDİ MEHDİ İNKARINI ve MEHDİ nin HOCALARA ZARAR VERECEĞİ Konularını Açıklıyor

Sorular ve ilmen cevabı ;

 1. Mehdi yi inkar etmek kişiyi dinden çıkartır mı inanmak zorunda mıyız neden?
 2. Allah ve Peygambere inanıyorum yetmez mi?
 3. Hadis inkarı küfür müdür ?
 4. Gerçek Mehdi yi anlayamıyorsam boşveremem mi emin olmak inanmak zorunda mıyım ?
 5. Nasıl doğruyu anlayıp gerçek Mehdi ye inanacağız?
 6. Hoca ve alimler Mehdi ye düşman mı?
 7. Mehdi as hocaları kesecek mi öldürecek mi?

CEVAP https://youtu.be/zN-6z8OFvbM

 

 

 

70.BÖLÜM: HZ MEHDİ TÖVBE İLMİ-İNCİL DE TÖVBE – PAPAZLARIN GÜNAH ÇIKARMASI – ÖLEN KİŞİNİN AZABININ DİNMESİ Konularını Anlatıyor

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Ölmüşlerimize bir faydamız dokunabilir mi?
 2. Ölmüşlerimize nasıl hayır yapar nasıl azaplarının dinmesine vesile olabiliriz?
 3. Kişinin öldükten sonra hayrı ne olabilir nasıl sevapları devam eder?
 4. Sayiklik ilmi ne zaman çıktı ?
 5. Papazların günah çıkarması diye birşey var mı?
 6. Hz İsa Nebi döneminde tövbeler nasıl yapılırdı?
 7. Ahir zamanda hastalıklar yok olacak diyor hadiste tövbe ile bağlantısı nedir ?
 8. Ölmüşlerimiz adına tövbe edebilir miyiz?
 9. Hayırlı evlat hayırlı miras öldükten sonra neye yarar?

CEVAP https://youtu.be/TEs0G15WzEY

 

 

71.BÖLÜM: HZ MEHDİ VESVESELER KONUSUNU ANLATIYOR

Sorular ve ilmen cevabı;              

 1. Namaz kılarken , abdest alırken sürekli vesvese alıyorum nedeni nedir?
 2. Namaz ve abdest tekrarı yapmaktan bıktım ibadetlerimi yapmasam daha iyi değil mi?
 3. Namazı eksik kıldığımı hatırladım tekrarlamalı mıyım?
 4. Vesveselerle nasıl başa çıkacağız?

CEVAP https://youtu.be/wq-J5gec364

 

 

72.BÖLÜM: HZ MEHDİ HZ ÖMER HZ ALİ ye Zorla Biat Meselesi ve HZ FATIMA Annemizin Çocuğunu Düşürme YALANINI Anlatıyor

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Hz Ömer yüzünden Fatıma Annemiz çocuğunu mu düşürdü?
 2. Hz Ömer , Hz Ali ye zorla mı biat ettirdi?
 3. Halifeler gerçekten birbirlerini severler miydi?
 4. Bu olayla ehlibeyte ne isnad edilmek istiyor?
 5. Hz Ali Hz Ömer den korkar mıydı?
 6. Hz Ali ve Hz Ömer in Muhabbetleri nasıldı?

CEVAP https://youtu.be/oKtc02N0zuE

 

 

73.BÖLÜM: HZ MEHDİ DİNİMİZDE LANET –  TÖVBE İLE KURTULMAK- El Tutarak Tövbe Etme Konularını Anlatıyor

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Dinimizde lanet nasıl karşılanıyor?
 2. Haklı olduğumuzda lanet edebilir miyiz hakkımız değil mi?
 3. Lanetin vebali nedir?
 4. Tövbe nasıl yapılır Kuran ve Hadisler ne anlatıyor?
 5. Şeriat hükümlerinde neden sopa cezaları var? Dil ve kalple Tövbemiz kabul olmuyor mu?
 6. Nasıl bir sopa ile kısaslar uygulanır?
 7. Hangi günahın tövbe ve kefareti nasıldır? Faiz, zina , hırsızlık vs?
 8. Şeyhin elini tutarak tövbe etme meselesi nedir?

CEVAP https://youtu.be/7S8EUKpCKiY

 

 

74.BÖLÜM: HZ MEHDİ SÜNNETİ TERKEDENLERİN DURUMU- ŞEFAAT AÇIKLAMASI – SÜNNET NEDİR Anlatımaları

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Sünnet namazları kılmamak azap mı getirir zorunlu mu ?
 2. En değerli sünnet nedir?
 3. Peygamberin ahlakı nedir ?
 4. Sünnet namaz kılmayana şefaat yok mudur?
 5. Kaza namazlarım var sünnet kılmak zorunda mıyım yetiştiremiyorum ?
 6. Hadislerde anlatılan nedir?
 7. Farz sünnet farkı nedir benzer hükümler midir neden korkutuluyoruz?

CEVAP https://youtu.be/v33SAw3t1no

 

 

 

75.BÖLÜM: HZ MEHDİ DİNİMİZDE SAĞ EL KULLANIMI Konusunu Anlatıyor

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Neden sağ el kullanmak zorundayız?
 2. Solak olanlar ne olacak ?
 3. Peygamberimiz sol el ile yemiş içmiş midir?
 4. Takvadan anlatım nedir?

CEVAP https://youtu.be/w6omIGYeD2c

 

 

 

76.BÖLÜM: HZ MEHDİ HZ FATIMA MUSHAFLARI HADİSESİNİ Anlatıyor

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Kuranı Kerim de eksik bölümler var mıdır?
 2. Gizlenmiş ayetlerin olduğu söyleniyor olabilir mi?
 3. Hz Fatıma Mushafları nedir nelerdir?
 4. İlahi vahiyde eksiklik olabilir mi?
 5. Mushaflar ayet miydi ?
 6. Bu hadise yalansa neden böyle bir yalan çıkmış olabilir?

CEVAP https://youtu.be/WKJp6raLVwk

 

 

 

77.BÖLÜM: HZ MEHDİ nin TASAVVUFA BAKIŞ AÇISINI ANLATIYOR

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Rüya nübüvvetin derecelerinden ise vahiy midir?
 2. Her rüya doğru mudur?
 3. Kalbe gelen ilhamlar nasıl olur herkese olur mu?
 4. Vahiy kapısı Peygamberimizle kapanmış mıdır?
 5. Peki ilham ile gelen bilginin doğruluğu yanlışlığı ayırt edilebilir mi nasıl?
 6. Tasavvuf nedir ne zaman çıktı?
 7. Günümüzdeki tasavvufun amacı nedir?

CEVAP https://youtu.be/e6FaV2F-WMQ

 

 

78.BÖLÜM: HZ MEHDİ HZ PEYGAMBERİMİZİN CENAZESİ HAKKINDA SÖYLENTİLERİ ANLATIYOR

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Rasulullah ın cenazesine kimse katılmadı mı ?
 2. Rasulullah ın cenazesine kimler katıldı sadece ehlibeyt mi?
 3. Halifeler cenaze de var mıydı?
 4. Peygamberimiz vefat edince hilafet kavgası mı başladı?

 

CEVAP https://youtu.be/0zS-4LwBzVY

 

 

79.BÖLÜM: HZ MEHDİ HOCA EVLİYA VE ALİMLERİN PEYGAMBER YERİNE KONULMASI

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Benim şeyhim 2 peygamber gücünde gibi sözler yalan mıdır?
 2. Neden şeyh gavs hoca yüceltilmekte?
 3. En şerli kişiler neden alim ve hocalar?
 4. Hidayet nedir?

CEVAP https://youtu.be/k4XL2kX785U

 

 

80.BÖLÜM: HZ MEHDİ TEKFİR ETMEK – MÜNAFIK DEMEK – BUĞZ ETMEK Konularını Anlatıyor

Sorular ve ilmen Cevabı;

 1. Tekfir nedir neden yapılır?
 2. Tekfir yapmanın hükmü nedir?
 3. Bir topluluğu büsbütün tekfir edersek kafir mi oluruz?
 4. Müslümana tekfir etmenin hükmü nedir?
 5. Tekfir yapanlar genelde kimlerdir kimler tekfir eder?
 6. Bazı hususları inkar edenlere münafık desek yanlış olan ne var?
 7. Buğz etmek dinimizde var mıdır buğz etmek yasak mıdır?

CEVAP https://youtu.be/-UGr5KU8rwA

 

 

81.BÖLÜM: HZ MEHDİ OY KULLANMA HÜKMÜNÜ- DEVLET REİSİNE İTAAT Konusunu Anlatıyor;

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Oy kullanan kafir midir bu bir küfür müdür?
 2. Peygamberimiz olsa şu an bize neyi emrederdi?
 3. Oy vermemek mi doğru?
 4. İmkan yok ise Allahın kanunları için oy kullanılabilir mi?
 5. Hz Peygamberin Hudeybiye Anlaşması doğru mudur?
 6. Devlet büyüğüne hangi koşullarda itaat edilir?
 7. Günahkar devlet büyüğüne itaat edilir mi?

CEVAP https://youtu.be/51UNKNZcYU4

 

 

82.BÖLÜM: HZ MEHDİ İSLAM DA ŞEHİTLİK MERTEBESİNİ ve ŞEHİTLİĞİ Anlatıyor

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Her savaşta ölen şehit mi oluyor?
 2. Şehit olmanın gereksinimleri nedir?
 3. Hangi koşullarda şehit sayılabiliriz?
 4. Niyetlerini bilmediğimiz ölülere de şehit diyebilir miyiz?
 5. Hadislerde şehitlik anlatılıyor mu?

CEVAP https://youtu.be/iJ8RnCs_9j4

83.BÖLÜM: HZ MEHDİ ÇOK İYİ OLUP MÜSLÜMAN OLMADAN ÖLEN KİŞİ CENNETE GİDEBİLİR Mİ?

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Müslüman olmayan cennete gidemez mi ?
 2. Çok cömert bir insan müslüman olmasa cennete gidemez mi?
 3. İyi insan müslüman olan mıdır?
 4. İman her zaman herşeyde şart mı ?

CEVAP https://youtu.be/2iSkpLsWB1Q

84.BÖLÜM: HZ MEHDİ KALBİM TEMİZ İBADETİME GEREK YOK – İMANIM var Amelim olmasa Kurtulamam mı Konularını Anlatıyor

Sorular ve ilmen cevabı;

 1. Kalbim temiz ibadet etmeme gerek olmadığını düşünüyorum yanlış mı?
 2. Kalbi gerçekten temiz olan ne yapar?
 3. Kendini övmenin doğurduğu tehlike nedir?
 4. Nefsi kınamak ne demektir?
 5. İbadet edenleri görüp ibadetten soğuyorum yapıp onlar gibi olmaktansa yapmasam daha iyi diyorum yanlışta mıyım ?
 6. İman ile amel ayrı sayılmaz mı?
 7. Amel şart mıdır şart olan iman değil midir?
 8. İmanın gereği nedir?

CEVAP https://youtu.be/S0OQwgr4Hw8

 

 

85.BÖLÜM: HZ MEHDİ FETÖ İLE ŞEYTAN TUZAĞI BU CEMAATİN HEDEFLERİNİ ANLATIYOR

Sorular ve ilmen Cevabı;

 

 1. Fetö Cemaatinin amacı neydi?
 2. Fetö cemaatindeki herkes kötü niyetli miydi?
 3. Fetö cemaati neden bozuldu?
 4. Şeytan Fetö ile mi çalıştı neden?
 5. Fetö ne ile beslendi maddi manevi nasıl güçlendi?
 6. Fetö beddua seanslarıyla ne yapmış oldu?
 7. Kimler sorumlu fetö olaylarında?

CEVAP https://youtu.be/xKjju2ID1A0

86.BÖLÜM: HZ MEHDİ REENKARNASYON ve RUHLAR ALEMİ Konularını Anlatıyor

 1. Kalu Bela da neler yaşandı?
 2. Kalu Bela da ne söz verdik?
 3. Neden kalu bela yı hatırlamıyoruz?
 4. Ölüm anında kalu bela mı hatırlatılıyor?
 5. Dünya hayatı neden verildi ?
 6. Dejavu nedir bu hal ne oluyor?
 7. Bazı insanları çok önceden tanıyor gibi hissederiz nedeni nedir?
 8. Dinimizde reenkarnasyon var mıdır?
 9. Reenkarnasyonla algıya verilmek istenen nedir?

CEVAP https://youtu.be/BmdBsyedNOA

87.BÖLÜM: HZ MEHDİ YECÜC MECÜC– ÇİN SEDDİ (ZÜLKARNEYN SEDDİ)- CORONA VİRÜS HADİSELERİNİ ANLATIYOR

 1. Yecüc Mecüc ne zaman çıkacak?
 2. Çinliler yecüc mecüc mü?
 3. Korona virüsün Çin’ den çıkmasının sebebi nedir?
 4. Çin seddinin önemi nedir?
 5. Toprağın altından hayvanlar mı çıkacak?
 6. Çin seddinin patlaması ne demek ?
 7. Çin in işgal girişimlerinden anlatım nedir?
 8. Yoga ve değişik ritüeller doğru mudur faydalı mıdır?
 9. Korona virüsün sebepleri neydi müslümanların alakası var mı?
 10. Virüs ne zaman biter?

 

CEVAP https://youtu.be/Gmnt-UvOmEY

Ders devamı

https://youtu.be/pGC9idyyz0I

AyrıcaBakınız.  https://youtu.be/TDBCy5bzSCs

 

 

88.BÖLÜM: HZ MEHDİ SAİD NURSİ HAZRETLERİNE ATILAN İFTİRALAR ve Kabrinin Gizlenmesi

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Said Nursi son Mehdi değil midir?
 2. Nur talebelerinden bir kısım Said Nursi nin Mehdi olduğunu söylüyor Risaleleri okuyanlar doğruyu bilmezler mi?
 3. Said Nursi Mehdi değilse neden bu yalan uyduruldu?
 4. Said Nursi ye Mehdi diyen kafir midir?
 5. Üstadın kabri neden bilinmiyor bundaki sebep nedir ?
 6. Mehdi doğdu öldü diyenlerin akıbeti nedir?

CEVAP https://youtu.be/xGjSVfGOk70

89.BÖLÜM: HZ MEHDİ HRİSTİYAN ve YAHUDİ DOĞANIN SUÇU NE Konusu Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Her müslüman cennete gider mi?
 2. Müslüman doğan ayrıcalıklı mıdır?
 3. Kul ne halde Rabbini tanıyabilir Hakikate bağlı olabilir?
 4. Yahudi ve hristiyan olarak ölen direkt cehennemlik midir?
 5. Münafık nasıl oluyor neler yaparsak münafık oluruz?

CEVAP https://youtu.be/9jTnR87QCto

90.BÖLÜM: HZ MEHDİ CORONA VİRÜS ile Camiilerin Durdurulması ve 3 CUMA Meselesini Anlatıyor

Sorular ve İlmen Cevabı;

 

 1. Virüs geldi diye camiilerin kapatılması mı gerekiyordu?
 2. Peygamberimiz olsa camiilerin kapatılmasına ne derdi?
 3. Mehdi as buna nasıl fetva verir?
 4. Camiiler kapalı cumaya gidemiyoruz ne yapacağız?
 5. Evde Cuma kılınabilir mi?

   CEVAP https://youtu.be/-yVrzvq3qNA

 

DAVAMIZA KİMLER GELDİ HZ MEHDİ AS IN DOSTLARI KİMLER KİMLER ONA BİAT EDİP DAVAYA GÖNÜL VERDİLER?

 

https://youtu.be/CI6rYXdtSag

 

https://youtu.be/66WWgXCeAZc

 

https://youtu.be/iekFnXjnnTA

 

https://youtu.be/ULmIdWTZJZo

 

https://youtu.be/SLq_cE-SqRU

 

https://youtu.be/yRbA8tjfmXg

 

 

Hz Mehdi nin Hilafetten Önceki Yaşamından Kesitler

 

https://youtu.be/VSghB7JTcIo

 

https://youtu.be/0_4rkUOh5vo

 

https://youtu.be/rdDBVivdG0c

 

 

Hz Mehdi Miraç Gecesi Özel – Berat Kandili Özel

 

https://youtu.be/hhbCG_iJx7U

 

https://youtu.be/uCIUUl13ZoE

 

 

Allahın Halifesi Kaim Mehdi Muhammed Mustafa Davamızı Anlatan Tüm Hadisleri Tevilleriyle Aktarıyor ve Talebeleriyle Hadislerin Yalanlanma Durumunu değerlendiriyor…

 

Talebeleriyle; https://youtu.be/2l5FIfGGuGE

 

https://youtu.be/Sbr5IEKImhA

 

https://youtu.be/nBO4Wx-ZXUA

 

https://youtu.be/z8H4OBJkGww

 

https://youtu.be/-ps6BTHHCO4

 

https://youtu.be/rner6LOzMvg

 

https://youtu.be/vhEzSeG8zfc

 

https://youtu.be/SGz45CYMEf8

 

https://youtu.be/EGX7zTCVwJs