HİLAFET-İ ​MUHAMMEDİYE

MÜJDE

O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş;

Birden, dağın sırtında atlılar belirecek.

Atlılar put şehrine gediklerden girecek;

Bir şehir ki, orada insan ayak üstü leş.

Yalnız iman ve fikir; ne sevgili ne kardeş;

Bir akıl gelecek ki, akıllar delirecek.

Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek.

Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş.

Fertle toplum arası kalkacak artık güreş;

Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek.

Gökler iki şakk olmuş haberi bildirecek.

Müjdeler olsun size; doğdu batmayan güneş!

DİNİN FETRETE UĞRATILDIĞI , ÜMMETİN 73 FIRKAYA AYRILIP ALİMLERİN HELAK OLDUĞU BU DEVİRDE HZ PEYGAMBER ÜMMETİNE YOL GÖSTERMEK İÇİN – İLAHİ VAHİYLE MUCİZE OLARAK - GELECEK KİŞİNİN . ADINDAN BABA ADINA – KÜNYE OLAN ÇOCUĞUNUN ADINDAN - DOĞUM YILINA – DOĞUM TARİHİNEN - ÇIKIŞ TARİHİNE – YAŞADIĞI VAKALARDA​N – YÜZÜNDEKİ VE VUCUDUNDAKİ ALAMETLERE KADAR İSTİNNASIZ MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE GELECEK ŞAHSI BİLDİRMİŞ VE ÜMMETİNİN HAKLA BATILI AYIRT EDEBİLMESİ İÇİN ONLARA YOL GÖSTERMİŞTİR .BEKLENEN KAİM'İN "ADI VE BABAADI HZ PEYGAMBERE UYGUN DÜŞECEĞİNİ VE ÇIKIŞ ANINA KADAR SIR OLARAK SAKLANMASINI BELİRTMİŞTİR."

ADI : MUSTAFA - BABA ADI : İSMAİL - KÜNYESİ : KASIM Allah’ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Onun (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık (uygun) olacaktır…” Ebu Davud ile Tırmızi "Dünyanın yıkılmasına birgün kalsa bile, Cenab-ı Hak o günü uzatır; Ehl-i Beytimden ismi ismime, babasının ismi babamın ismine uygun birini gönderir..." (Ebû Davud, Mehdî: 4; Tirmizî, Fiten: 43.) 

AD : MUSTAFA – BABA ADI : İSMAİL Hz. Resulullah (s.a.v) şöyle buyururlar: "Mehdi benim evlatlarımdandır. Adı ve künyesi benim adım ve künyemle aynıdır. 

ADI : MUSTAFA KÜNYESİ : KASIM İzzet ve celal sahibi olan Allah kendisini gönderinceye kadar onun (Mehdi’nin) ismini açıklamamam konusunda beni sorumlu kıldı. HZ ALİ . El-Mehdî benim evladımdır. Kendisini ismiyle anmanıza izin verilmemiştir.” Cafer Sadık b. Muhammed . Mufaddıl dedi: Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru nasıldır?” (Sadık) dedi: “Ey Mufaddıl! AÇIĞA ÇIKMAK İÇİN ŞÜPHELİ ZUHUR EDER, NAMI YAYILIR, EMRİ BİLİNİR, İSMİYLE VE LAKABIYLA ANILIR, nesebi açıklanır, kabul eden ve etmeyen, tahkik edip yalanlayanların diline düşer ki; bahsedilen ispatlara uygun düşsün ve ona olan delillerimiz ispatlansın, SOYUNU, ADINI VE LAKABINI BELİRTTİK Kİ, İNSANLAR ADINI, SOYUNU VE LAKABINI BİLMİYORUZ DEMESİNLER…“ (Bihar-ül Envar, 53 Cilt) 
Adı : Mustafa Lakabı : Muhammed

HZ PEYGAMBERİN AKTARDIĞI YÜZÜNDEKİ DETAYLI ALAMETLER 

ALNINDA İZ VE BEN : ( ALNINDA İZ VARDIR,yüzünde ise ben.(Gaybet-i Numani) 

SAĞ  YANAĞINDA BEN : Yanağında, inciyi andıran, bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci,) – - Hz. Mehdi (a.s.)’nin düz burnunun başlangıcında, İKİ KAŞ ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR. YANAĞINDAKİ BENİ HZ. MUSA (A.S.)’DA OLDUĞU GİBİ DIŞA ÇIKIK VE YILDIZ GİBİ PARLAKTIR (Bihar-ül Envar,) 

GÖZLERİNİN YAPISI: "Hz. Mehdi (as)'ın GÖZLERİ ÇEKİKTİR..." (Gaybet- i Numani s. 252 ) - O (Hz. Mehdi) yeşil gözlü (aynu’l hadra), hilal kaşlı, kalkık burunlu, sık sakallı, sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. (şeblenci) 

ALIN VE BURUN ŞEKLİ : Mehdî bendendir. Alnı geniş, burnu ince uzun ve ortası biraz yüksekçedir. Yedi sene hükmeder. Yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, onu doğruluk ve adaletle doldurur.” (Ebû Dâvud) 

SAKALLARI YANDAN AZ OLAN : ( HZ MEHDİ (AS) ORTA BOYLU, ESMER, MECZUM (HAFİF SAKALLI), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI UZUN OLAN); İbn Hacer el-Heytemi) 

YANAKLARI AZ DOLGUN : Resullulah (sav) buyurdu: “ Yanakları daha az dolgun gözükür ve Bazen solgundur “ (Seyid Hüseyin Hüseyni) 

YÜZÜ GENİŞTİR : “… O (HZ. MEHDİ (A.S.)) mu’tedil, güzel yüzlü, güzel saçlı, ince burunlu ve GENİŞ YÜZLÜ BİR GENÇTİR.” ( Al-i Taha, s. 157) DİŞLERİ ARALIKLIDIR : “Dişleri aralıklı, alnı geniştir.” (İmam-ı Süyûtî) 

DUDAKLARI VE GÖRÜNÜŞÜ : (Hz. Mehdi Dudakları güzeldir, görünüşü iyi ve yakışıklıdır. YÜZÜ İFFET NURUYLA VE GÖRKEMLE DOLUDUR. GÖRKEMLİ BİR LİDER GÖRÜNÜŞÜ VARDIR,(Husain Husaini) 

ALNI AÇIK : O (Hz. Mehdi (as)), alnı açık… KARNI BÜYÜK, iki uyluk arası açık… (İmam El-Mehdi El-Muntazar) TEN RENGİ : Hz. Mehdi’nin rengi arabi… (El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar) 

GENEL YÜZ : Resullulah (sav) buyurdu: “görkemli bir lider görünüşü vardır, bakışları farklıdır, sesi güçlü ve nefes kesicidir.” (seyid hüseyin hüseyni) 

YÜZ VE SAÇ DURUMU : O (Mehdi) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.(İkdüd Dürer)

GENEL DURUM : Ebû Cafer [Muhammed Bakır aleyhisselâm] ve onun babası ile dedesinden [aleyhisselâm] rivayet eder: Müminlerin emiri [Ali (r.a.)] minberden şöyle buyurdu: “Ahir zamanda benim soyumdan biri [Mehdi] çıkacak. Onun [Mehdi’nin] rengi, kırmızı ve beyaz karışımıdır. Geniş karınlıdır, baldırları büyük, omuzları dik ve geniştir. Sırtındaki ben, Peygamberin [sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem] benine benzemektedir. [Mehdi] Doğu ve Batı arasındaki her yeri aydınlatacak ve kulların kafalarını ele geçirecektir. Kalbi demir parçası gibi olmayan hiçbir mümin kalmayacaktır. (Bihârü’l-Envâr)